52,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
26 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V uslowiqh informacionnoj äkonomiki intellektual'nyj kapital priznaetsq weduschim äkonomicheskim resursom, nalichie i ispol'zowanie kotorogo qwlqetsq osnowoj deqtel'nosti lüboj kompanii i wliqet na ee äffektiwnoe funkcionirowanie. Vazhnejshaq funkciq intellektual'nogo kapitala swoditsq k sozdaniü i podderzhaniü razlichnyh tehnologicheskih, organizacionnyh, finansowyh i dr. preimuschestw, blagodarq chemu wozmozhno kachestwennoe izmenenie swoej stoimostnoj harakteristi i sozdanie dobawlennoj stoimosti. Uchet dannogo polozheniq w ramkah uprawleniq kompanii i ego racional'noe primenenie…mehr

Produktbeschreibung
V uslowiqh informacionnoj äkonomiki intellektual'nyj kapital priznaetsq weduschim äkonomicheskim resursom, nalichie i ispol'zowanie kotorogo qwlqetsq osnowoj deqtel'nosti lüboj kompanii i wliqet na ee äffektiwnoe funkcionirowanie. Vazhnejshaq funkciq intellektual'nogo kapitala swoditsq k sozdaniü i podderzhaniü razlichnyh tehnologicheskih, organizacionnyh, finansowyh i dr. preimuschestw, blagodarq chemu wozmozhno kachestwennoe izmenenie swoej stoimostnoj harakteristi i sozdanie dobawlennoj stoimosti. Uchet dannogo polozheniq w ramkah uprawleniq kompanii i ego racional'noe primenenie sposobstwuet optimizacii i powysheniü äffektiwnosti funkcionirowaniq biznesa, wystupaet wazhnejshim faktorom maximizacii dohoda na wlozhennyj kapital, t.e. uwelichiwaet stoimost' kompanii.
Autorenporträt
Pronina Irina Valer'ewna, kandidat äkonomicheskih nauk,Finansowaq akademiq pri Prawitel'stwe RF, Tambowskij gosudarstwennyj uniwersitet im. G.R.Derzhawina, finansist, kul'turolog.