24,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
12 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Przedmiotem badä s¿ kobiety w wieku od 25 do 50 lat. ¿¿cznie w badaniu wzi¿¿o udziä 100 kobiet. Monografia sk¿ada si¿ z 77 stron, zawiera 12 rysunków, 5 zä¿czników, 62 ¿ród¿a literackie. We wst¿pie okre¿lono istotno¿¿ badä, wyznaczono cel pisania pracy dyplomowej, okre¿lono przedmiot i przedmiot badä, zadania i hipotez¿. Pierwszy rozdziä po¿wi¿cony jest teoretycznej analizie problemu dysmorfofobii z ró¿nych punktów widzenia. Drugi rozdziä po¿wi¿cony jest badaniom empirycznym cech psychologicznych kobiet w wieku 25-50 lat z objawami dysmorfofobii. Rozdziä trzeci po¿wi¿cony jest omówieniu…mehr

Produktbeschreibung
Przedmiotem badä s¿ kobiety w wieku od 25 do 50 lat. ¿¿cznie w badaniu wzi¿¿o udziä 100 kobiet. Monografia sk¿ada si¿ z 77 stron, zawiera 12 rysunków, 5 zä¿czników, 62 ¿ród¿a literackie. We wst¿pie okre¿lono istotno¿¿ badä, wyznaczono cel pisania pracy dyplomowej, okre¿lono przedmiot i przedmiot badä, zadania i hipotez¿. Pierwszy rozdziä po¿wi¿cony jest teoretycznej analizie problemu dysmorfofobii z ró¿nych punktów widzenia. Drugi rozdziä po¿wi¿cony jest badaniom empirycznym cech psychologicznych kobiet w wieku 25-50 lat z objawami dysmorfofobii. Rozdziä trzeci po¿wi¿cony jest omówieniu wyników badä. Wniosek z pracy magisterskiej podsumowuje wyniki badania empirycznego, g¿ówne wnioski potwierdzaj¿ce hipotez¿ s¿ podane. Praktyczne znaczenie tej pracy jest uzasadnione.
Autorenporträt
Elena Borisovna Setyanova nació en Rostov del Don. En 2018 se graduó de la DSTU con una licenciatura en psicología. En 2020 se graduó con una maestría de la DSTU con una especialización en "Psicología del Asesoramiento". Publicado en el Boletín Psicológico del Norte del Cáucaso. Participó en conferencias como: ICP(2019), Lomonosov 2020, lecturas de Ananiev 2020.