13,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
7 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

S rostom äkonomicheskoj globalizacii i razwitiem informacionnyh tehnologij finansowye dannye generiruütsq i nakapliwaütsq s besprecedentnoj skorost'ü. Oni ispol'zuütsq dlq otslezhiwaniq rezul'tatow deqtel'nosti kompanij, monitoringa rynochnyh izmenenij i podderzhki prinqtiq finansowyh reshenij. Tem ne menee, bystro rastuschij ob#em dannyh namnogo prewysil nashi wozmozhnosti analizirowat' ih wruchnuü. Suschestwuet ostraq neobhodimost' w awtomatizirowannyh podhodah k äffektiwnomu i racional'nomu ispol'zowaniü massiwnyh finansowyh dannyh dlq podderzhki kompanij i chastnyh lic w strategicheskom…mehr

Produktbeschreibung
S rostom äkonomicheskoj globalizacii i razwitiem informacionnyh tehnologij finansowye dannye generiruütsq i nakapliwaütsq s besprecedentnoj skorost'ü. Oni ispol'zuütsq dlq otslezhiwaniq rezul'tatow deqtel'nosti kompanij, monitoringa rynochnyh izmenenij i podderzhki prinqtiq finansowyh reshenij. Tem ne menee, bystro rastuschij ob#em dannyh namnogo prewysil nashi wozmozhnosti analizirowat' ih wruchnuü. Suschestwuet ostraq neobhodimost' w awtomatizirowannyh podhodah k äffektiwnomu i racional'nomu ispol'zowaniü massiwnyh finansowyh dannyh dlq podderzhki kompanij i chastnyh lic w strategicheskom planirowanii i prinqtii inwesticionnyh reshenij. Dannaq issledowatel'skaq rabota byla poswqschena tomu, kak klasterizaciq akcij polezna dlq sozdaniq äffektiwnogo portfelq s ispol'zowaniem agentow.
Autorenporträt
Priti Dalal - doktor filosofii w oblasti komp'üternyh nauk. Ona imeet stepen' magistra matematiki i magistra w oblasti komp'üternyh prilozhenij. Ona takzhe imeet kwalifikaciü UGC NET. Preeti imeet bolee chem 11-letnij opyt prepodawaniq.