30,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Energie odnawialne s¿ obecnie sprawdzane jako ¿ród¿a, które mog¿ zaspokoi¿ d¿ugoterminowe zapotrzebowanie na energi¿. Energia s¿oneczna, energia wiatru i energia p¿ywów to niektóre z popularnych przyk¿adów odnawialnych ¿róde¿ energii, które s¿ rozwijane. Ale te ¿ród¿a maj¿ swoje w¿asne unikalne geograficzne, jak równie¿ inne ograniczenia, a tak¿e nie s¿ one by¿ dost¿pne w pewnym momencie. Grawitacja jest podstawow¿ si¿¿ natury i jest dost¿pna wsz¿dzie na cäej ziemi. Dlatego b¿dziemy u¿ywä elektryczno¿ci z grawitacji na ogromn¿ skal¿, aby uzyskä elektryczno¿¿ w dowolnym miejscu i czasie. W tym…mehr

Produktbeschreibung
Energie odnawialne s¿ obecnie sprawdzane jako ¿ród¿a, które mog¿ zaspokoi¿ d¿ugoterminowe zapotrzebowanie na energi¿. Energia s¿oneczna, energia wiatru i energia p¿ywów to niektóre z popularnych przyk¿adów odnawialnych ¿róde¿ energii, które s¿ rozwijane. Ale te ¿ród¿a maj¿ swoje w¿asne unikalne geograficzne, jak równie¿ inne ograniczenia, a tak¿e nie s¿ one by¿ dost¿pne w pewnym momencie. Grawitacja jest podstawow¿ si¿¿ natury i jest dost¿pna wsz¿dzie na cäej ziemi. Dlatego b¿dziemy u¿ywä elektryczno¿ci z grawitacji na ogromn¿ skal¿, aby uzyskä elektryczno¿¿ w dowolnym miejscu i czasie. W tym projekcie wykorzystujemy si¿¿ grawitacji do generowania energii elektrycznej. Stworzyli¿my model mechaniczny, który mo¿e przeksztäci¿ si¿¿ grawitacji w energi¿ elektryczn¿. Aby wygenerowä energi¿ elektryczn¿ potrzebujemy jednokierunkowych lub dwukierunkowych ruchów, jak to mo¿emy zobaczy¿ w wiatraku i p¿ywach. W tym projekcie, stworzyli¿my ruch dwukierunkowy. W którym u¿ywamy dwukierunkowego systemu zbiorników z wod¿, które przekazuj¿ swój ruch do generatora.
Autorenporträt
Er. Urvishkumar Bharti es un profesional independiente, graduado en Ingeniería Mecatrónica de SVKMs NMIMS MPSTME Shirpur. Su área de interés es la Automatización Mecatrónica Robótica. Tiene facilidad para la innovación y la creatividad. Es un investigador entusiasta y un ingeniero empedernido, profesional que busca la mejora de la sociedad a través de la tecnología.