23,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
12 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Obecnie problem ograniczonych tradycyjnych ¿róde¿energii, takich jakropa naftowa, w¿giel, gaz ziemny, stä si¿problememglobalnym.Pästwa d¿¿¿ do odej¿cia od wykorzystywaniazasobównieodnawialnychi skupiaj¿ si¿ na rozwoju ¿róde¿ alternatywnych.Republika Biäorusi nie jest tu wyj¿tkiem. Kraj ten nie posiadawystarczaj¿cych zasobów energetycznych, co czyni gozale¿nymenergetycznieod ¿róde¿ zewn¿trznych. Inn¿ osobliwo¿ci¿jest to, ¿epraktycznie 100% cäej energii produkowanej na Biäorusi dostarczaj¿elektrowniecieplne(TPP), które pracuj¿ na paliwie z importu. W celuzwi¿kszenia poziomu bezpiecze¿stwa…mehr

Produktbeschreibung
Obecnie problem ograniczonych tradycyjnych ¿róde¿energii, takich jakropa naftowa, w¿giel, gaz ziemny, stä si¿problememglobalnym.Pästwa d¿¿¿ do odej¿cia od wykorzystywaniazasobównieodnawialnychi skupiaj¿ si¿ na rozwoju ¿róde¿ alternatywnych.Republika Biäorusi nie jest tu wyj¿tkiem. Kraj ten nie posiadawystarczaj¿cych zasobów energetycznych, co czyni gozale¿nymenergetycznieod ¿róde¿ zewn¿trznych. Inn¿ osobliwo¿ci¿jest to, ¿epraktycznie 100% cäej energii produkowanej na Biäorusi dostarczaj¿elektrowniecieplne(TPP), które pracuj¿ na paliwie z importu. W celuzwi¿kszenia poziomu bezpiecze¿stwa energetycznego kraju, rozwój nowoczesnegosektora energetycznegonabrä tendencji do szerokiej budowy odnawialnych¿róde¿ energii (OZE) w celu generowania czystej energii.
Autorenporträt
Matus Ekaterina es estudiante de la Universidad Técnica Nacional de Bielorrusia. Se dedica a la investigación científica en el campo de la bioenergética y se interesa por el desarrollo de fuentes de energía alternativas y las posibilidades de reciclaje. El autor no es indiferente a los problemas medioambientales, clasifica los residuos y trata de utilizar envases reutilizables.