26,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Innowacyjne podej¿cie do finansowania odnawialnych ¿róde¿ energii jest odpowiednim rozwi¿zaniem do przyj¿cia w celu wyeliminowania problemu kosztów technologii odnawialnych, szczególnie w przypadku instalacji systemów fotowoltaicznych (PV). Opcje finansowania przynios¿ redukcj¿ kosztów dla inwestycji krótkoterminowych i szybko zwi¿ksz¿ stopie¿ wykorzystania w dekarbonizacji gospodarek narodowych. Przyj¿cie na poziomie krajowym ma na celu uczenie si¿ na podstawie najlepszych praktyk partnerów, nawet je¿li ramy regulacyjne, koszty i konkretne modele biznesowe ró¿ni¿ si¿ w poszczególnych krajach ze wzgl¿du na istniej¿ce bariery regulacyjne i techniczne.…mehr

Produktbeschreibung
Innowacyjne podej¿cie do finansowania odnawialnych ¿róde¿ energii jest odpowiednim rozwi¿zaniem do przyj¿cia w celu wyeliminowania problemu kosztów technologii odnawialnych, szczególnie w przypadku instalacji systemów fotowoltaicznych (PV). Opcje finansowania przynios¿ redukcj¿ kosztów dla inwestycji krótkoterminowych i szybko zwi¿ksz¿ stopie¿ wykorzystania w dekarbonizacji gospodarek narodowych. Przyj¿cie na poziomie krajowym ma na celu uczenie si¿ na podstawie najlepszych praktyk partnerów, nawet je¿li ramy regulacyjne, koszty i konkretne modele biznesowe ró¿ni¿ si¿ w poszczególnych krajach ze wzgl¿du na istniej¿ce bariery regulacyjne i techniczne.
Autorenporträt
Dr Benedictta I Dibia is a solar energy analyst and consultant, a book author and an investor in wealth creation and an entrepreneur. I have travelled and spoken in international conferences.