29,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ucz¿c taksonomii ro¿lin na poziomie licencjackim, do¿wiadczy¿am, ¿e faza kwitnienia ro¿lin zawarta w programie nauczania nie odpowiada czasowi nauczania danej ro¿liny. Wyjäniamy wszystko o ro¿linie, ale pokazujemy studentom tylko schematyczne przedstawienie ro¿liny. Wszystkie cz¿¿ci, takie jak korze¿, ¿odyga, li¿¿ i kwiaty itp. s¿ obecne we wszystkich ro¿linach. Ró¿nice s¿ tam obecne, ale jest to troch¿ trudne do zapami¿tania dla uczniów. Rzeczywista ró¿nica jest zrozumiäa dopiero po obserwacji ¿ywej, ¿wie¿ej cz¿¿ci ro¿liny w kolorowej, fotograficznej reprezentacji ro¿liny. Jest to jedyny…mehr

Produktbeschreibung
Ucz¿c taksonomii ro¿lin na poziomie licencjackim, do¿wiadczy¿am, ¿e faza kwitnienia ro¿lin zawarta w programie nauczania nie odpowiada czasowi nauczania danej ro¿liny. Wyjäniamy wszystko o ro¿linie, ale pokazujemy studentom tylko schematyczne przedstawienie ro¿liny. Wszystkie cz¿¿ci, takie jak korze¿, ¿odyga, li¿¿ i kwiaty itp. s¿ obecne we wszystkich ro¿linach. Ró¿nice s¿ tam obecne, ale jest to troch¿ trudne do zapami¿tania dla uczniów. Rzeczywista ró¿nica jest zrozumiäa dopiero po obserwacji ¿ywej, ¿wie¿ej cz¿¿ci ro¿liny w kolorowej, fotograficznej reprezentacji ro¿liny. Jest to jedyny powód, aby stworzy¿ ksi¿¿k¿ fotograficznej reprezentacji kwitn¿cych rodzin ro¿lin, które s¿ zawarte w programie studiów licencjackich i podyplomowych studentów nauk o ro¿linach. Ksi¿¿ka zatytu¿owana "Dissected flowers of Plant Families" zawiera opis 35 kwitn¿cych ro¿lin i ich kolorowe obrazy. Ksi¿¿ka jest bardzo przydatna dla nauczycieli i studentów nauk botanicznych, farmaceutycznych i ajurwedyjskich wszystkich szkó¿ wy¿szych i uniwersytetów ¿wiata.
Autorenporträt
El Dr. Sumia Zafar trabajando como Profesor y Jefe del Departamento de Botánica, Plaguicidas y laboratorio de investigación de protección de plantas, Colegio de Mujeres Dr. Rafiq Zakaria. Aurangabad, MH, India, afiliado a la Universidad de Marathwada Dr. Babasaheb Ambedkar Aurangabad, MH, India. Galardonada con varios premios Premio Internacional de Liderazgo en Educación-2017, en Bangkok (Tailandia), Premio a la Excelencia en Educación-2018, en Tashkant (Uzbekistán), y Premio Internacional a la Mujer Científica del Año-2019, en Moscú (Rusia).