27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Obiectivul strategic al protec¿iei civile const¿ în asigurarea continuit¿¿ii exercit¿rii de c¿tre statul român a func¿iilor sale constitu¿ionale, prin cre¿terea rezilien¿ei näionale în contextul producerii unor situäii de protec¿ie civil¿. Obiectivul strategic se realizeaz¿ prin integrarea m¿surilor ¿i ac¿iunilor largii majorit¿¿i a institu¿iilor publice centrale dar ¿i a autorit¿¿ilor locale, operatorilor economici ¿i populäiei.Însu¿irea abord¿rilor conceptuale în domeniul protec¿iei civile privite prin prisma conceptelor strategice ale NATO, UE ¿i ONU în domeniul urgen¿elor civile asigur¿…mehr

Produktbeschreibung
Obiectivul strategic al protec¿iei civile const¿ în asigurarea continuit¿¿ii exercit¿rii de c¿tre statul român a func¿iilor sale constitu¿ionale, prin cre¿terea rezilien¿ei näionale în contextul producerii unor situäii de protec¿ie civil¿. Obiectivul strategic se realizeaz¿ prin integrarea m¿surilor ¿i ac¿iunilor largii majorit¿¿i a institu¿iilor publice centrale dar ¿i a autorit¿¿ilor locale, operatorilor economici ¿i populäiei.Însu¿irea abord¿rilor conceptuale în domeniul protec¿iei civile privite prin prisma conceptelor strategice ale NATO, UE ¿i ONU în domeniul urgen¿elor civile asigur¿ cadrul normativ necesar pentru a asigura actualul cadru legislativ privind asigurarea managementului strategic al protec¿iei civile.Implementarea legisläiei protec¿iei civile poate constitui unul dintre elementele de analiz¿ ¿i cuantificare a bunei guvernan¿e a ¿¿rii.
Autorenporträt
col (r) Claudiu BRATU30 de ani de activitate în domeniul protec¿iei civile/situäiilor de urgen¿¿ ¿i protec¿iei CBRN. Activitatea care mi-a marcat, în mod deosebit parcursul profesional mi-am desf¿¿urat-o în cadrul Inspectoratului General pentru Situäii de Urgen¿¿ unde am fost implicat în elaborarea cadrului normativ ¿i procedural în domeniu.