42,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
21 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Problematica protec¿iei äa cum este definit¿ potrivit manualului NATO de r¿spuns la crize, coroborat cu cerin¿ele privind rezilien¿a- cerin¿ele ini¿iale prin m¿suri de r¿spuns la criz¿ în domeniul urgen¿elor civile, care cuprinde inclusiv preg¿tirea ¿i protec¿ia populäiei civile, infrastructura critic¿ ¿i resursele vitale împotriva amenin¿¿rilor CBRN trebuie s¿ constituie elemente de interes näional. În cele mai multe situäii efectele unor astfel de evenimente se produc într-un timp extrem de scurt, necunoscându-se de cele mai multe ori locul ¿i momentul producerii. În aceast¿ lucrare, îmi…mehr

Produktbeschreibung
Problematica protec¿iei äa cum este definit¿ potrivit manualului NATO de r¿spuns la crize, coroborat cu cerin¿ele privind rezilien¿a- cerin¿ele ini¿iale prin m¿suri de r¿spuns la criz¿ în domeniul urgen¿elor civile, care cuprinde inclusiv preg¿tirea ¿i protec¿ia populäiei civile, infrastructura critic¿ ¿i resursele vitale împotriva amenin¿¿rilor CBRN trebuie s¿ constituie elemente de interes näional. În cele mai multe situäii efectele unor astfel de evenimente se produc într-un timp extrem de scurt, necunoscându-se de cele mai multe ori locul ¿i momentul producerii. În aceast¿ lucrare, îmi propun s¿ eviden¿iez câteva dintre aspectele generale care vizeaz¿ domeniul operäional privind interven¿ia în situäia producerii evenimentelor cu substan¿e chimice, biologice ¿i radiologice/nucleare- denumite generic CBRN. Complexitatea, rapiditatea cu care trebuie s¿ se desf¿¿oare ac¿iunile de interven¿ie la evenimente CBRN, diversitatea categoriilor de tehnic¿ implicat¿, dotarea specific¿ ¿i nevoia de cantit¿¿i mari de echipamente, îmbr¿c¿minte pentru populäie, materiale consumabile creeaz¿ imaginea interven¿ii în care factorul timp, dotare ¿i instruire sunt esen¿iale.
Autorenporträt
col (r) Claudiu BRATU30 de ani de activitate în domeniul protec¿iei civile/situäiilor de urgen¿¿ ¿i protec¿iei CBRN. Activitatea care mi-a marcat, în mod deosebit parcursul profesional mi-am desf¿¿urat-o în cadrul Inspectoratului General pentru Situäii de Urgen¿¿ unde am fost implicat în elaborarea cadrului normativ ¿i procedural în domeniu.