14,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
7 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V mire ne suschestwuet uniwersal'noj cyganskoj muzyki. V Finlqndii tradicionnuü muzyku finskih cygan mozhno legko raspoznat' kak po repertuaru, tak i po stilü ispolneniq, kotoryj otlichaetsq ot necyganskih predstawlenij. Muzyka wsegda igrala central'nuü rol' w kul'turnom nasledii finskogo cyganskogo naseleniq. Penie bylo ochen' wazhno dlq cygan, osobenno potomu, chto mnogie lüdi byli negramotny, i ustnaq pesennaq tradiciq byla edinstwennym sposobom sohranit' starye istorii i peredat' ih posleduüschim pokoleniqm. Otprawnoj tochkoj ätoj knigi qwlqetsq znakomstwo s tradicionnymi pesnqmi finskih …mehr

Produktbeschreibung
V mire ne suschestwuet uniwersal'noj cyganskoj muzyki. V Finlqndii tradicionnuü muzyku finskih cygan mozhno legko raspoznat' kak po repertuaru, tak i po stilü ispolneniq, kotoryj otlichaetsq ot necyganskih predstawlenij. Muzyka wsegda igrala central'nuü rol' w kul'turnom nasledii finskogo cyganskogo naseleniq. Penie bylo ochen' wazhno dlq cygan, osobenno potomu, chto mnogie lüdi byli negramotny, i ustnaq pesennaq tradiciq byla edinstwennym sposobom sohranit' starye istorii i peredat' ih posleduüschim pokoleniqm. Otprawnoj tochkoj ätoj knigi qwlqetsq znakomstwo s tradicionnymi pesnqmi finskih cygan. V osnowe ätogo issledowaniq lezhit moj dawnij interes k muzyke cyganskogo naroda. Skoro projdet dwadcat' pqt' let s momenta moego perwogo polewogo issledowaniq muzyki i muzykal'noj kul'tury finskih cygan. Moq periodicheskaq rabota s cyganskimi ispolnitelqmi, rabotaüschimi w finskoj populqrnoj muzyke, obogatila ne tol'ko moü lichnuü muzykal'nuü identichnost', no i moe ponimanie mnogoznachnosti finskoj cyganskoj muzyki.
Autorenporträt
Kaj Aberg - professor-ad#ünkt po izucheniü tradicionnoj muzyki w Uniwersitete Vostochnoj Finlqndii, fakul'tet finskogo qzyka i kul'turologii. On prowodit polewye issledowaniq sredi cygan s 1994 goda i sobral sotni cyganskih pesen sredi cygan w Finlqndii. On opublikowal neskol'ko knig i statej o cyganskoj muzyke.