15,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
8 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Podrobno rassmotreny raboty, poswqschennye kalixarenu. Predstawleny nowye metody sinteza i funkcionalizacii kalixarena. Priwedeny razlichnye warianty ispol'zowaniq kalixarena w kachestwe fluorescentnyh sensorow i nanokatalizatorow. Krome togo, goworitsq o celi i sfere primeneniq dannoj raboty. Makrociklicheskaq himiq - äto isklüchitel'no mezhdisciplinarnaq oblast' nauki, kotoraq ohwatywaet fizicheskie, himicheskie i biologicheskie aspekty tipow soedinenij bolee znachitel'noj slozhnosti, chem sami chasticy, kotorye uderzhiwaütsq wmeste i sostoqt iz metodow mezhmolekulqrnyh (nekowalentnyh) ogranichitel'nyh swqzej.…mehr

Produktbeschreibung
Podrobno rassmotreny raboty, poswqschennye kalixarenu. Predstawleny nowye metody sinteza i funkcionalizacii kalixarena. Priwedeny razlichnye warianty ispol'zowaniq kalixarena w kachestwe fluorescentnyh sensorow i nanokatalizatorow. Krome togo, goworitsq o celi i sfere primeneniq dannoj raboty. Makrociklicheskaq himiq - äto isklüchitel'no mezhdisciplinarnaq oblast' nauki, kotoraq ohwatywaet fizicheskie, himicheskie i biologicheskie aspekty tipow soedinenij bolee znachitel'noj slozhnosti, chem sami chasticy, kotorye uderzhiwaütsq wmeste i sostoqt iz metodow mezhmolekulqrnyh (nekowalentnyh) ogranichitel'nyh swqzej.
Autorenporträt
Doktor Keür D. Bhatt rabotaet docentom na himicheskom fakul'tete Ganpatskogo uniwersiteta, a doktor Krunal Modi - assistentom professora na himicheskom fakul'tete Ganpatskogo uniwersiteta. G-n Nihal Patel' (nauchnyj sotrudnik) zaschischaet doktorskuü dissertaciü w uniwersitete Ganpat, oblast' ego issledowanij - kalixareny i ih peredowye primeneniq.