37,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Doga ve insan müthis bir uyum içerisinde var edilmistir. Nitekim insan ihtiyac olan herseyi eksiksiz bir sekilde dogada bulagelmis ve halende bulmaya devam etmektedir. Dolay s yla dogada bulanan ve as rlar boyunca hastal klar n tedavisinde kullan lan ve sifal bitkiler ismi ile halk aras nda meshur olan birtak m bitkiler özelliklede son zamanlarda bilim dünyas nda bir hayli ilgi görmüs ve üzerinde pek çok bilimsel arast rma yap lm st r. Dünya üzerinde hakk nda en çok çal sma yap lan hastal k olan kanser, iç ve d s etkilerle hücre topluluklar n n DNA hasar sonucu kontrol d s veya anormal bir…mehr

Produktbeschreibung
Doga ve insan müthis bir uyum içerisinde var edilmistir. Nitekim insan ihtiyac olan herseyi eksiksiz bir sekilde dogada bulagelmis ve halende bulmaya devam etmektedir. Dolay s yla dogada bulanan ve as rlar boyunca hastal klar n tedavisinde kullan lan ve sifal bitkiler ismi ile halk aras nda meshur olan birtak m bitkiler özelliklede son zamanlarda bilim dünyas nda bir hayli ilgi görmüs ve üzerinde pek çok bilimsel arast rma yap lm st r. Dünya üzerinde hakk nda en çok çal sma yap lan hastal k olan kanser, iç ve d s etkilerle hücre topluluklar n n DNA hasar sonucu kontrol d s veya anormal bir sekilde büyümesi, bulunduklar yerden baska bölgelere kan veya lenf damarlar yla tas narak büyümeye devam etmesini içeren bir olgudur. Hücreler kontrol mekanizmas n kaybederek sürekli çogal rlar ve invazyon yaparak organizma organlar na zarar verirler. Yararl antikanser ilaçlar n varl g , dogal olarak insanlar , bunlar n kaynaklar na yönlendirmistir. ste bu dogal bitkilerden birisi de Tunceli Dag sar msag d r. Dünya'da sadece Tunceli ilinin Munzur daglar eteklerinde yayg n olarak bulunur. Bu kitap sizleri Tunceli Dag Sar msag 'n n essiz dünyas n kesfetmeye davet ediyor.
Autorenporträt
Yrd.Doç.Dr. Kas¿m Tak¿m, Erzurum'un A¿kale ilçesinde do¿du. ¿lk, orta ve lise e¿itimini Bursa'da tamamlad¿. Lisans, yüksek lisans ve doktora e¿itimini Malatya ¿nönü Üniversitesinde tamamlad¿. Antikanser ve antidiyabet bitkisel ajanlar üzerine çal¿¿malar yap¿yor. Halen ¿anl¿urfa Harran Üniversitesi'nde Ö¿retim üyesi olarak yäam¿na devam etmektedir.