9,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
0 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Scientific Study from the year 2013 in the subject Economics - Finance, University of Novi Sad, course: Economics, language: English, abstract: We could say that the lower factography are specifically aimed to the performance analysis of the neoliberal doctrine of market fundamentalism: research the economic performance of those countries that the strictly applied, those who are forced to do so and those that implement various heterodox modality.

Produktbeschreibung
Scientific Study from the year 2013 in the subject Economics - Finance, University of Novi Sad, course: Economics, language: English, abstract: We could say that the lower factography are specifically aimed to the performance analysis of the neoliberal doctrine of market fundamentalism: research the economic performance of those countries that the strictly applied, those who are forced to do so and those that implement various heterodox modality.
Autorenporträt
Curriculum Vitae - kratka biografija Prof. dr Stanka Radmilovi¿a, ex-premiera Srbije PERSONALNI PODACI: Ime i prezime: Stanko (Milana) Radmilovi¿ Adresa: Novi Sad ¿ 21108 Sremska Kamenica, Slobodana Baji¿a 49 E-mail: stan.radmil.@gmail.com Datum röenja: 21. jul 1936. OBRAZOVANJE: Ekonomski fakultet: u Osijeku ¿ industrijski smer Postiploski studije: Ekonomski fakultet u Beogradu, monetarna ekonomija Doktorat: na ekonomskom fakultetu u Beogradu, iz oblasti finansiranja investicija PROFESIONALNA/RADNA AKTIVNOST 1960 ¿ 1963 u LJevaonici ¿eljeza, Slav Pöega, na poslovima planiranja, 1963 ¿ 1967 u DIP ¿Lipä, Slav. Pöega, finansijski direktor i pomönik generalnog direktora, 1967 ¿ 1971 u Beöinu, finansijski direktor BFC, 1971 ¿ 1973 u Vojvöanskoj banci, ¿ef kraktorönog kreditaranja, 1973 ¿ 1976 u Beöinskoj fabrici, direktor Fabrike cementa u izgradnji i istovremeno zamenik generalnog direktora BFC, 1976 ¿ 1986 u Vojvöanskoj banci ¿ Udrüenoj banci, pomönik generalnog direktora, ¿lan poslovodnog odbora i i direktor Ekonomskog centra za planiranje, razvoj i naüno-isträiväki rad, 1986 ¿ 1988 delegat u Skup¿tini SFR, ¿lan delegacije APU u ve¿u republika i pokrajina, Od februara do decembra 1988, ¿lan predsedni¿tva SKJ, Decembar 1989 ¿ januar 1991 predsednik Izvr¿nog ve¿a Februar ¿ juli 1991. samostalni naüni savetnik u Vojvöanskoj banci ¿ udrüenoj banci Juli 1991 ¿ decembar 1991 v.d. generalnog direktora Naftne industrije Srbije 1992 ¿ 1994 samostalni naüni savetnik u Vojvöanskoj banci ¿ udrüenoj banci 1994 ¿ 2001 inicijator osnivanja, najve¿i akcionar i generalni direktor Financing Centra a.d. u Novom sadu 2001 ¿ u penziji. UNIVERZITETSKA AKTIVNOST 1980. godine biran u zvanje docenta za predmet Ekonomska politika Jugoslavije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1992. godine biran u zvanje vanrednog profesora ekonomije na Tehni¿kom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjanin, Univerziteta u Novom Sadu 1994. godine izabran u zvanje redovnog profesiora za predmet Ekonomija na Univeritetu u Novom Sadu Predavao na redovnim i postiplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, Ekonomskom fakultetu u Subotici, Tehni¿kom fakultetu u Zrenjaninu, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Rijeci, Titogradu VOLONTERSKA JANA AKTIVNOST U¿estvovao u izradi Dugorönog programa ekonomske stabilizacije 1982. godine, prvenstveno Antinflacionog programa, Bio ¿lan Komisije Saveznog izvr¿nog ve¿a za reformu privrednog sistema, 1988. godine, Bio ¿lan Komisije za izradu ...