39,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
20 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Zasada C5: jak odnie¿¿ sukces na kursie jest konkretn¿ metod¿ w pi¿ciu krokach, pozwalaj¿c¿ lepiej wizualizowä swój cel, aby dä sobie ¿rodki do jego osi¿gni¿cia. K¿adzie wi¿kszy nacisk na motywacj¿ do osi¿gni¿cia sukcesu podczas kursu akademickiego i pozwala na uzyskanie oczekiwanych rezultatów.Ta ksi¿¿ka pokazuje, ¿e trzeba mie¿ cel, wymieniä przeszkody z przesz¿o¿ci, ustanawiä sobie zakazy, zdobywä punkty przed i dalej harmonijnie przyspieszä. ta zasada pozwoli¿a autorowi na dokonanie 5 wyró¿nie¿ na uczelni.To, co masz, czym jeste¿, nie oznacza, ¿e to koniec, na którym mo¿esz wyj¿¿ na…mehr

Produktbeschreibung
Zasada C5: jak odnie¿¿ sukces na kursie jest konkretn¿ metod¿ w pi¿ciu krokach, pozwalaj¿c¿ lepiej wizualizowä swój cel, aby dä sobie ¿rodki do jego osi¿gni¿cia. K¿adzie wi¿kszy nacisk na motywacj¿ do osi¿gni¿cia sukcesu podczas kursu akademickiego i pozwala na uzyskanie oczekiwanych rezultatów.Ta ksi¿¿ka pokazuje, ¿e trzeba mie¿ cel, wymieniä przeszkody z przesz¿o¿ci, ustanawiä sobie zakazy, zdobywä punkty przed i dalej harmonijnie przyspieszä. ta zasada pozwoli¿a autorowi na dokonanie 5 wyró¿nie¿ na uczelni.To, co masz, czym jeste¿, nie oznacza, ¿e to koniec, na którym mo¿esz wyj¿¿ na zewn¿trz i zadziwi¿ ludzi, którzy na ciebie patrz¿.WOLA + ST¿¿ENIE + WYTRWA¿O¿¿ = JEDEN OPERATOR.
Autorenporträt
Nacido el 19/04/1995 en Uvira, provincia de Kivu del Sur, República Democrática del Congo, MUSAFIRI LWAMA Raphael, es licenciado en desarrollo rural por el Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu, en el Departamento de Planificación Regional.También es poeta desde el tercer año de la escuela secundaria.