34,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Xalqning nomoddiy madaniy boyligi birinchi navbatda asrlar davomida avloddan-avlodga o`tib kelayotgan o`zbek xalq og`zaki ijodi asarlari - qo`shiq, maqol, topishmoq, afsona, rivoyat, latifa, ertak, naql va dostonlarda o`z aksini topgan. Chunki ularda xalqning pedagogik g`oyalari, dunyoqarashi, ruhiy kechinmalari, ma'naviy-axloqiy ideallari o`ziga xos yo`sinda aniq, ibratli va qiziqarli tasvirlargan, hikoya qilingan voqea-hodisalarda o`rnak bo`ladigan o`gitlar berilgan, xalqning hayotiy tajribasi, milliy an'analari, urf-odatlari va falsafasi bayon etilgan. Xalq og`zaki ijodi asarlari badiiy…mehr

Produktbeschreibung
Xalqning nomoddiy madaniy boyligi birinchi navbatda asrlar davomida avloddan-avlodga o`tib kelayotgan o`zbek xalq og`zaki ijodi asarlari - qo`shiq, maqol, topishmoq, afsona, rivoyat, latifa, ertak, naql va dostonlarda o`z aksini topgan. Chunki ularda xalqning pedagogik g`oyalari, dunyoqarashi, ruhiy kechinmalari, ma'naviy-axloqiy ideallari o`ziga xos yo`sinda aniq, ibratli va qiziqarli tasvirlargan, hikoya qilingan voqea-hodisalarda o`rnak bo`ladigan o`gitlar berilgan, xalqning hayotiy tajribasi, milliy an'analari, urf-odatlari va falsafasi bayon etilgan. Xalq og`zaki ijodi asarlari badiiy jihatdan yuksak takomilga ega ekanligi, tinglovchilarning, ayniqsa, yosh bolalarning oson tushunishiga, idrok etishiga qulayligi tufayli xalq pedagogikasining eng muhim, ko`p qamrovli va tarbiyaviy ta'siri g'oyat kuchli tarmog'i hisoblanadi. Mazkur risola pedagoglar, filologlar, talabalar va boshlang'ich sinf maktab o'qituvchilariga mo'ljallangan.
Autorenporträt
Homitova Zarina Rustam qizi Buxoro davlat universiteti