28,99 €
versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Heliconias s¿ niesamowite ro¿liny: g¿ówne znaczenie tej grupy taksonomicznej jest ich popularno¿¿ jako ro¿lin hormonalnych ze wzgl¿du na ich uderzaj¿ce kwiatostany, zró¿nicowane i fantastyczne ksztäty, jasne kolory i ró¿ne rozmiary ró¿nych gatunków s¿ wäne elementy dla florystyki, szczególnie cenione dla du¿ych i ekskluzywnych aran¿acji ze wzgl¿du na ich d¿ug¿ ¿ywotno¿¿ po ci¿ciu i ich odporno¿¿ na obs¿ug¿. Celem niniejszej ksi¿¿ki jest zaproponowanie alternatywy dla znanych i zarz¿dzanych dochodów, bior¿c pod uwag¿ ro¿liny hormentalne odmian helikonii bihai i helikonii psitacorum, w…mehr

Produktbeschreibung
Heliconias s¿ niesamowite ro¿liny: g¿ówne znaczenie tej grupy taksonomicznej jest ich popularno¿¿ jako ro¿lin hormonalnych ze wzgl¿du na ich uderzaj¿ce kwiatostany, zró¿nicowane i fantastyczne ksztäty, jasne kolory i ró¿ne rozmiary ró¿nych gatunków s¿ wäne elementy dla florystyki, szczególnie cenione dla du¿ych i ekskluzywnych aran¿acji ze wzgl¿du na ich d¿ug¿ ¿ywotno¿¿ po ci¿ciu i ich odporno¿¿ na obs¿ug¿. Celem niniejszej ksi¿¿ki jest zaproponowanie alternatywy dla znanych i zarz¿dzanych dochodów, bior¿c pod uwag¿ ro¿liny hormentalne odmian helikonii bihai i helikonii psitacorum, w szczególno¿ci ¿odygi wazonu, wykorzystuj¿c systemy 4-krotnego ch¿odzenia w procesach przenoszenia do ró¿nych miejsc, w których ¿ledzenie produktu b¿dzie kulminacj¿.
Autorenporträt
Landbouwkundige afgestudeerd aan de Nationale Universiteit Daniel Alcides Carrion-Filia La Merced Chanchamayo van de Faculteit der Landbouwwetenschappen van de Vakschool voor Landbouwkunde, met werkervaring in Koffiecoöperaties Verenigingen van Landbouwproducenten en in Financiële instellingen gewijd aan het verlenen van Landbouwkredieten.