28,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka bada wykorzystanie i praktyki medycyny tradycyjnej w mie¿cie Harare i podkre¿la, jak pozostaje ona popularnym aspektem zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. Autor jest w stanie wydoby¿ na ¿wiat¿o dzienne praktyki tradycyjnych lekarzy, ich ¿ród¿a wiedzy, oraz ich podej¿cie do zdrowia i dobrego samopoczucia. Ksi¿¿ka b¿dzie równie¿ przydatna dla urz¿dników s¿u¿by zdrowia d¿¿¿cych do poprawy integracji Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej w ramach g¿ównego systemu opieki zdrowotnej. Dla etnobotaników, ksi¿¿ka oferuje informacje o rdzennych gatunkach zió¿, które s¿ popularne w¿ród …mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka bada wykorzystanie i praktyki medycyny tradycyjnej w mie¿cie Harare i podkre¿la, jak pozostaje ona popularnym aspektem zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. Autor jest w stanie wydoby¿ na ¿wiat¿o dzienne praktyki tradycyjnych lekarzy, ich ¿ród¿a wiedzy, oraz ich podej¿cie do zdrowia i dobrego samopoczucia. Ksi¿¿ka b¿dzie równie¿ przydatna dla urz¿dników s¿u¿by zdrowia d¿¿¿cych do poprawy integracji Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej w ramach g¿ównego systemu opieki zdrowotnej. Dla etnobotaników, ksi¿¿ka oferuje informacje o rdzennych gatunkach zió¿, które s¿ popularne w¿ród mieszkäców Harare, podczas gdy firma zielarska lub farmaceutyczna mo¿e uznä j¿ za pouczaj¿c¿ jako ¿ród¿o danych do identyfikacji potencjalnych zió¿ kandyduj¿cych do ewentualnej komercjalizacji.
Autorenporträt
El autor es un sociólogo que creció en la ciudad de Harare y utiliza su formación en investigación y su familiaridad con la ciudad como base para explorar diversas cuestiones sociales dentro de la ciudad. Sus intereses de investigación se centran en la sociología urbana, la desigualdad social, la descolonización de la ciudad, los sistemas de conocimiento indígenas y los métodos de investigación social, entre otros.