35,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W dwudziestym pierwszym wieku spo¿ecze¿stwa na cäym ¿wiecie stoj¿ przed wyzwaniami zwi¿zanymi z rosn¿c¿ populacj¿ osób starszych. W wyniku wymagä stawianych systemowi opieki zdrowotnej i spo¿ecznej w Wielkiej Brytanii, kolejne rz¿dy musiäy znale¿¿ zwi¿kszone ¿rodki finansowe na finansowanie tych us¿ug. Pästwo staräo si¿ zmniejszy¿ presj¿ wywieran¿ na system opieki zdrowotnej i spo¿ecznej poprzez zapewnienie osobom cierpi¿cym na schorzenia adaptacji fizycznych, które pomog¿ im ¿y¿ niezale¿nie w ich w¿asnych domach. Niniejsza ksi¿¿ka przedstawia wyniki badä, które pokazuj¿ pozytywne korzy¿ci…mehr

Produktbeschreibung
W dwudziestym pierwszym wieku spo¿ecze¿stwa na cäym ¿wiecie stoj¿ przed wyzwaniami zwi¿zanymi z rosn¿c¿ populacj¿ osób starszych. W wyniku wymagä stawianych systemowi opieki zdrowotnej i spo¿ecznej w Wielkiej Brytanii, kolejne rz¿dy musiäy znale¿¿ zwi¿kszone ¿rodki finansowe na finansowanie tych us¿ug. Pästwo staräo si¿ zmniejszy¿ presj¿ wywieran¿ na system opieki zdrowotnej i spo¿ecznej poprzez zapewnienie osobom cierpi¿cym na schorzenia adaptacji fizycznych, które pomog¿ im ¿y¿ niezale¿nie w ich w¿asnych domach. Niniejsza ksi¿¿ka przedstawia wyniki badä, które pokazuj¿ pozytywne korzy¿ci do¿wiadczane przez grup¿ ludzi, którzy mieli fizyczne adaptacje umie¿ci¿ w swoim domu. Podkre¿la korzy¿ci dla dobrego samopoczucia uczestników w wyniku ich do¿wiadczenia bycia w stanie ¿y¿ niezale¿nie. Ksi¿¿ka ta b¿dzie interesuj¿ca dla studentów, badaczy, pracowników naukowych i praktyków zajmuj¿cych si¿ zdrowiem i opiek¿ spo¿eczn¿.
Autorenporträt
Simon Taylor es un profesional de la vivienda que lleva más de 26 años trabajando en el ámbito de la vivienda social en el Reino Unido. Tiene títulos de máster de la Universidad De Montfort y de la Universidad de Cumbria. Actualmente está estudiando un doctorado inscrito en la Universidad de Lancaster.