45,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
23 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Materiäy dydaktyczne i projektowanie nauczania s¿ kluczowymi elementami nauczania i uczenia si¿. Dost¿pno¿¿ tych cz¿¿ci w nauczaniu i uczeniu si¿ jest bardzo wäna dla osi¿gni¿cia skutecznych i wydajnych procesów. Z drugiej strony, technologia jest wszechobecn¿ cz¿¿ci¿ codziennego ¿ycia. Niniejsza ksi¿¿ka ilustruje, w jaki sposób materiäy do nauki i sposoby projektowania uczenia si¿ na styku z technologi¿ s¿ projektowane i rozwijane, podczas gdy te istniej¿ce nie s¿ dost¿pne. Edukatorzy (w tym nauczyciele i wyk¿adowcy) powinni posiadä umiej¿tno¿ci w zakresie projektowania i rozwijania…mehr

Andere Kunden interessierten sich auch für
Produktbeschreibung
Materiäy dydaktyczne i projektowanie nauczania s¿ kluczowymi elementami nauczania i uczenia si¿. Dost¿pno¿¿ tych cz¿¿ci w nauczaniu i uczeniu si¿ jest bardzo wäna dla osi¿gni¿cia skutecznych i wydajnych procesów. Z drugiej strony, technologia jest wszechobecn¿ cz¿¿ci¿ codziennego ¿ycia. Niniejsza ksi¿¿ka ilustruje, w jaki sposób materiäy do nauki i sposoby projektowania uczenia si¿ na styku z technologi¿ s¿ projektowane i rozwijane, podczas gdy te istniej¿ce nie s¿ dost¿pne. Edukatorzy (w tym nauczyciele i wyk¿adowcy) powinni posiadä umiej¿tno¿ci w zakresie projektowania i rozwijania efektywnych zasobów do nauki i projektowania sposobów uczenia si¿ dla w¿asnego scenariusza nauczania i uczenia si¿.
Autorenporträt
Maman Fathurrohman, Ph.D is associate professor at the Department of Mathematics Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. His research interests are all related aspects to Computers, Technology, and Mathematics Education, especially in the context of design and development research.