20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka próbuje zbadä niedrzewnych produktów le¿nych (NTFPS) w lasach gminnych Nepalu, u stóp Himalajów. Ksi¿¿ka dok¿adnie bada procedur¿ zbierania NTPFs, ich lokalne przetwórstwo, lokalny marketing, okr¿gowy zbiór i kanä marketingowy, a tak¿e krajowe i mi¿dzynarodowe powi¿zania rynkowe. Omówiono równie¿ etnobotani¿ lokalnych PPNT. W ksi¿¿ce traktuje si¿ je jako niedrzewne produkty le¿ne, które obejmuj¿ ro¿liny lecznicze i aromatyczne (MAP) oraz inne produkty niedrzewne, z wyj¿tkiem drewna, pasz i drewna opäowego.

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka próbuje zbadä niedrzewnych produktów le¿nych (NTFPS) w lasach gminnych Nepalu, u stóp Himalajów. Ksi¿¿ka dok¿adnie bada procedur¿ zbierania NTPFs, ich lokalne przetwórstwo, lokalny marketing, okr¿gowy zbiór i kanä marketingowy, a tak¿e krajowe i mi¿dzynarodowe powi¿zania rynkowe. Omówiono równie¿ etnobotani¿ lokalnych PPNT. W ksi¿¿ce traktuje si¿ je jako niedrzewne produkty le¿ne, które obejmuj¿ ro¿liny lecznicze i aromatyczne (MAP) oraz inne produkty niedrzewne, z wyj¿tkiem drewna, pasz i drewna opäowego.
Autorenporträt
El Sr. Hari Prasad Pandey es un investigador independiente y funcionario público de Nepal. Ha publicado más de 20 artículos de investigación y de prensa, un libro, dos informes técnicos, además de las responsabilidades habituales de la administración pública. Tiene una amplia gama de capacidades en el diverso campo con la capacidad de mando del análisis estadístico.