38,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka ta ocenia ró¿ne wymiary niedawnych badä w zakresie dyscypliny mened¿erskiej w Nigerii i tworzy ¿wiadomo¿¿ ró¿nych skutecznych i wydajnych wskäników biznesowych, które pomagaj¿ i wspomagaj¿ ró¿ne przedsi¿biorstwa i organizacje w osi¿ganiu ich celów i zadä. Tematy poruszane w tej ksi¿¿ce obejmuj¿ mi¿dzy innymi: praktyki w zakresie ¿adu korporacyjnego, zarz¿dzanie struktur¿ kapitäow¿, ocen¿ wyników nigeryjskiego rynku gie¿dowego, innowacyjne zarz¿dzanie w korporacji oraz zrównowäone praktyki biznesowe.

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka ta ocenia ró¿ne wymiary niedawnych badä w zakresie dyscypliny mened¿erskiej w Nigerii i tworzy ¿wiadomo¿¿ ró¿nych skutecznych i wydajnych wskäników biznesowych, które pomagaj¿ i wspomagaj¿ ró¿ne przedsi¿biorstwa i organizacje w osi¿ganiu ich celów i zadä. Tematy poruszane w tej ksi¿¿ce obejmuj¿ mi¿dzy innymi: praktyki w zakresie ¿adu korporacyjnego, zarz¿dzanie struktur¿ kapitäow¿, ocen¿ wyników nigeryjskiego rynku gie¿dowego, innowacyjne zarz¿dzanie w korporacji oraz zrównowäone praktyki biznesowe.
Autorenporträt
Kingsley Nwagu, MBA. (Universidad de Cumbria), es un analista de negocios y consultor de gestión.Udeme Efanga es un estudiante de doctorado en la Universidad de Calabar estudiando el doctorado en finanzas.