31,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W ci¿gu ostatnich dwóch dekad nast¿pi¿ ogromny wzrost korzystania z telefonów komórkowych, co spowodowäo wzrost naräenia na promieniowanie elektromagnetyczne w naszym ¿yciu. Poniewä telefon komórkowy zbli¿a si¿ do g¿owy, zwi¿kszy¿y si¿ obawy zwi¿zane z negatywnymi skutkami zdrowotnymi promieniowania telefonów komórkowych. Promieniowanie z telefonu komórkowego powoduje problemy zdrowotne, w tym sucho¿¿ w ustach, nieprzyjemny zapach z ust, ¿linotok, ból uszu i oczu, ból g¿owy, niepokój, bezsenno¿¿ i zapomnienie. Parametry biochemiczne ¿liny s¿u¿¿ jako czu¿e wskäniki zdrowia u u¿ytkowników…mehr

Produktbeschreibung
W ci¿gu ostatnich dwóch dekad nast¿pi¿ ogromny wzrost korzystania z telefonów komórkowych, co spowodowäo wzrost naräenia na promieniowanie elektromagnetyczne w naszym ¿yciu. Poniewä telefon komórkowy zbli¿a si¿ do g¿owy, zwi¿kszy¿y si¿ obawy zwi¿zane z negatywnymi skutkami zdrowotnymi promieniowania telefonów komórkowych. Promieniowanie z telefonu komórkowego powoduje problemy zdrowotne, w tym sucho¿¿ w ustach, nieprzyjemny zapach z ust, ¿linotok, ból uszu i oczu, ból g¿owy, niepokój, bezsenno¿¿ i zapomnienie. Parametry biochemiczne ¿liny s¿u¿¿ jako czu¿e wskäniki zdrowia u u¿ytkowników telefonów komórkowych, takie jak pH, nat¿¿enie przep¿ywu i poziom elektrolitów w ¿linie.
Autorenporträt
Etimad Alattar: Hebben Bachelor diploma in Biologie, M Sc. in histochemie en histologie, een docent aan de afdeling Biologie en Biotechnologie, IUG en de trainer van de biologieleraar van de school in de gouverneurs van Gaza. Ook hebben ze verschillende soorten onderzoek gepubliceerd in internationale tijdschriften.