34,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W odniesieniu do uniwersytetu pästwowego w Kwarze, generäowie s¿ oczywi¿cie sk¿onni raczej l¿kä si¿ ni¿ czci¿ i powstrzymywä si¿ od z¿a z powodu kary, która przyniesie, w odniesieniu do uniwersytetu pästwowego w Kwarze, ujawnia, ¿e pracownicy s¿ zdania, i¿ dla osi¿gni¿cia celów uniwersytetu wäne jest, aby utrzymä i wdrää sprawiedliwo¿¿ w celu zapewnienia harmonijnych stosunków pracy mi¿dzy pracownikami, nagrody i kary jednocze¿nie nie powinny by¿ dyskryminuj¿ce i nie powinny ignorowä zamierzonego ideäu. Z tego punktu widzenia analiza znajduje poparcie dla czynników, które sprawiaj¿, ¿e kary i nagrody s¿ skuteczne w miejscu pracy.…mehr

Produktbeschreibung
W odniesieniu do uniwersytetu pästwowego w Kwarze, generäowie s¿ oczywi¿cie sk¿onni raczej l¿kä si¿ ni¿ czci¿ i powstrzymywä si¿ od z¿a z powodu kary, która przyniesie, w odniesieniu do uniwersytetu pästwowego w Kwarze, ujawnia, ¿e pracownicy s¿ zdania, i¿ dla osi¿gni¿cia celów uniwersytetu wäne jest, aby utrzymä i wdrää sprawiedliwo¿¿ w celu zapewnienia harmonijnych stosunków pracy mi¿dzy pracownikami, nagrody i kary jednocze¿nie nie powinny by¿ dyskryminuj¿ce i nie powinny ignorowä zamierzonego ideäu. Z tego punktu widzenia analiza znajduje poparcie dla czynników, które sprawiaj¿, ¿e kary i nagrody s¿ skuteczne w miejscu pracy.
Autorenporträt
Los efectos de la recompensa y el castigo en la productividad de los empleados de la Universidad Estatal de Kwara, Malete Por AbdulGaniyu Issa Abolore