53,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
27 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ta ksi¿¿ka omawia wiele istotnych elementów zwi¿zanych z kultur¿ spo¿ecze¿stwa i jej wp¿yw na konsumpcj¿ zdrowych produktów spo¿ywczych. Identyfikuje równie¿ skutki i rol¿ reklamy na tej konsumpcji.Co wyró¿nia t¿ ksi¿¿k¿ i motywuje nas do czytania go jest jego realizm i profesjonalizm w badaniu dwóch ró¿nych spo¿ecze¿stw, libäski i hiszpäski, a tym samym porównuj¿c je w odniesieniu do tego tematu. Ponadto, badanie okre¿la charakter i "profil" zdrowego konsumenta w ogóle.

Produktbeschreibung
Ta ksi¿¿ka omawia wiele istotnych elementów zwi¿zanych z kultur¿ spo¿ecze¿stwa i jej wp¿yw na konsumpcj¿ zdrowych produktów spo¿ywczych. Identyfikuje równie¿ skutki i rol¿ reklamy na tej konsumpcji.Co wyró¿nia t¿ ksi¿¿k¿ i motywuje nas do czytania go jest jego realizm i profesjonalizm w badaniu dwóch ró¿nych spo¿ecze¿stw, libäski i hiszpäski, a tym samym porównuj¿c je w odniesieniu do tego tematu. Ponadto, badanie okre¿la charakter i "profil" zdrowego konsumenta w ogóle.
Autorenporträt
Dr. Rabih Kamal el Dine-Doctorado en administración de empresas (DBA) 2018 de BI-UK.-Preparación de propuesta y plan de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) España 2015.-Master en economía-Universidad de Amien-Francia 2012.-Investigador económico, influenciador social y académico, participó en muchos talleres sociales.