28,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Celem tej ksi¿¿ki jest przedstawienie przegl¿du technik weryfikacji stosowanych do weryfikacji oprogramowania Avionics o znaczeniu krytycznym dla bezpiecze¿stwa zgodnie z norm¿ DO-178B, z g¿ównym naciskiem na testowanie jednostkowe oprogramowania. Pe¿na weryfikacja oprogramowania obejmuje testowanie oprogramowania na ró¿nych poziomach / fazach. Celem testowania oprogramowania jest wykazanie, ¿e spe¿nia ono swoje wymagania, a tak¿e wykazanie z wysokim stopniem pewno¿ci, ¿e b¿¿dy, które mog¿yby prowadzi¿ do niedopuszczalnych warunków awarii, okre¿lonych w procesie oceny bezpiecze¿stwa systemu,…mehr

Produktbeschreibung
Celem tej ksi¿¿ki jest przedstawienie przegl¿du technik weryfikacji stosowanych do weryfikacji oprogramowania Avionics o znaczeniu krytycznym dla bezpiecze¿stwa zgodnie z norm¿ DO-178B, z g¿ównym naciskiem na testowanie jednostkowe oprogramowania. Pe¿na weryfikacja oprogramowania obejmuje testowanie oprogramowania na ró¿nych poziomach / fazach. Celem testowania oprogramowania jest wykazanie, ¿e spe¿nia ono swoje wymagania, a tak¿e wykazanie z wysokim stopniem pewno¿ci, ¿e b¿¿dy, które mog¿yby prowadzi¿ do niedopuszczalnych warunków awarii, okre¿lonych w procesie oceny bezpiecze¿stwa systemu, zostäy usuni¿te. Wyniki testów wskazuj¿ na niezawodno¿¿ i jako¿¿ oprogramowania.
Autorenporträt
Chiranjeevi Aradhya ha sido el Ingeniero de Software Senior de Collins Aerospace systems durante los últimos 7 años. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en la industria aeroespacial en todas las últimas tecnologías, incluyendo el desarrollo de productos integrados de aviónica y la prueba de software de sistemas de aeronaves siguiendo los procesos DO-178B de nivel A a D.