28,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W obecnym kubäskim ¿rodowisku wiejskim m¿odzi ludzie stanowi¿ kluczowego aktora spo¿ecznego w procesach partycypacyjnych na Kubie. Badania maj¿ na celu okre¿lenie potencjäu i ogranicze¿ uczestnictwa m¿odzie¿y w produkcji ¿ywno¿ci i bioenergii w spó¿dzielniach rolniczych w gminie Cifuentes w prowincji Villa Clara i opieraj¿ si¿ na metodzie porównawczej. G¿ównym zidentyfikowanym ograniczeniem jest niewielkie zaangäowanie m¿odych ludzi w podejmowanie decyzji w spó¿dzielni, a g¿ównym potencjäem - dost¿pno¿¿ do wymiany kompetencji i szkole¿ w celu zwi¿kszenia produkcji ¿ywno¿ci i zrównowäonego wykorzystania bioenergii.…mehr

Produktbeschreibung
W obecnym kubäskim ¿rodowisku wiejskim m¿odzi ludzie stanowi¿ kluczowego aktora spo¿ecznego w procesach partycypacyjnych na Kubie. Badania maj¿ na celu okre¿lenie potencjäu i ogranicze¿ uczestnictwa m¿odzie¿y w produkcji ¿ywno¿ci i bioenergii w spó¿dzielniach rolniczych w gminie Cifuentes w prowincji Villa Clara i opieraj¿ si¿ na metodzie porównawczej. G¿ównym zidentyfikowanym ograniczeniem jest niewielkie zaangäowanie m¿odych ludzi w podejmowanie decyzji w spó¿dzielni, a g¿ównym potencjäem - dost¿pno¿¿ do wymiany kompetencji i szkole¿ w celu zwi¿kszenia produkcji ¿ywno¿ci i zrównowäonego wykorzystania bioenergii.
Autorenporträt
Arianna Beatriz Hernández Veitia - Master in Sociologie aan de Universiteit van Havana, professor aan de Centrale Universiteit "Marta Abreu" van Las Villas. Lid van de jeugdgroep van CLACSO en van het Thematisch Netwerk Migr¿re: Migraties en Mobiliteiten (CONACYT). Onderzoek naar vraagstukken in verband met de participatie van plattelandsjongeren, overheidsbeleid en coöperatief beheer.