38,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Spo¿ecze¿stwo, jako pomoc, znajduje si¿ w fazie przetasowä i przestawiania swoich warto¿ci i standardów, aby dostosowä si¿ do zmieniaj¿cych si¿ czasów. Dopasowanie si¿ do nowych trybów i kategorii wymaga oczywi¿cie zmiany pogl¿dów na wszystkie ró¿ne kwestie, od jednostki po rodzin¿, spo¿ecze¿stwo i tak dalej. To, jak skuteczne spo¿ecze¿stwo odnios¿o w osi¿gni¿ciu zdrowej syntezy starego i nowego w fazie przej¿ciowej, jest przedmiotem d¿ugiej debaty, ale mo¿na zaj¿¿ zdecydowane i pewne stanowisko, mówi¿c, ¿e `` zmiana '' jest s¿owem, które wyjänia wspó¿czesny temperament. Zmiana w sensie pojawiania si¿ nowych idei, ideäów, wzorców, definicji.…mehr

Produktbeschreibung
Spo¿ecze¿stwo, jako pomoc, znajduje si¿ w fazie przetasowä i przestawiania swoich warto¿ci i standardów, aby dostosowä si¿ do zmieniaj¿cych si¿ czasów. Dopasowanie si¿ do nowych trybów i kategorii wymaga oczywi¿cie zmiany pogl¿dów na wszystkie ró¿ne kwestie, od jednostki po rodzin¿, spo¿ecze¿stwo i tak dalej. To, jak skuteczne spo¿ecze¿stwo odnios¿o w osi¿gni¿ciu zdrowej syntezy starego i nowego w fazie przej¿ciowej, jest przedmiotem d¿ugiej debaty, ale mo¿na zaj¿¿ zdecydowane i pewne stanowisko, mówi¿c, ¿e `` zmiana '' jest s¿owem, które wyjänia wspó¿czesny temperament. Zmiana w sensie pojawiania si¿ nowych idei, ideäów, wzorców, definicji.
Autorenporträt
Dr. Suman Dahiya - MA, M.Phil Ph.D (inglés).