36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Sie¿ elektryczna, sie¿ elektryczna lub sie¿ energetyczna, jest po¿¿czon¿ sieci¿ s¿u¿¿c¿ do dostarczania energii elektrycznej od producentów do konsumentów. Ogólnie rzecz bior¿c, sk¿ada si¿ ona z elektrowni wytwarzaj¿cych energi¿ elektryczn¿, podstacji elektroenergetycznych s¿u¿¿cych do podnoszenia napi¿cia elektrycznego do celów przesy¿ania lub obni¿ania napi¿cia do celów dystrybucyjnych, linii przesy¿owych wysokiego napi¿cia, które przenosz¿ energi¿ elektryczn¿ ze ¿róde¿ odleg¿ych do centrów zapotrzebowania, oraz linii dystrybucyjnych ¿¿cz¿cych poszczególnych odbiorców, W tym przypadku sieci…mehr

Produktbeschreibung
Sie¿ elektryczna, sie¿ elektryczna lub sie¿ energetyczna, jest po¿¿czon¿ sieci¿ s¿u¿¿c¿ do dostarczania energii elektrycznej od producentów do konsumentów. Ogólnie rzecz bior¿c, sk¿ada si¿ ona z elektrowni wytwarzaj¿cych energi¿ elektryczn¿, podstacji elektroenergetycznych s¿u¿¿cych do podnoszenia napi¿cia elektrycznego do celów przesy¿ania lub obni¿ania napi¿cia do celów dystrybucyjnych, linii przesy¿owych wysokiego napi¿cia, które przenosz¿ energi¿ elektryczn¿ ze ¿róde¿ odleg¿ych do centrów zapotrzebowania, oraz linii dystrybucyjnych ¿¿cz¿cych poszczególnych odbiorców, W tym przypadku sieci elektroenergetyczne ró¿ni¿ si¿ wielko¿ci¿, od pokrywaj¿cych jeden budynek przez sieci krajowe (obejmuj¿ce cäe kraje) do sieci ponadnarodowych (które mog¿ przecinä kontynenty).
Autorenporträt
Dr. Eng. Fouad A. S. Soliman - Prof. für Elektronik und Computertechnik, Behörde für Kernmaterialien, Kairo, Ägypten.Dr. Hamed I. E. Mira - Prof. für Geologie und Geochemie, Vorsitzender, Behörde für Kernmaterialien , Kairo, Ägypten.Karima A. Mahmoud - Physikalische Forscherin.