13,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
7 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Postparolo de la tradukinto Tiuj ¿i unuaj tri tekstoj trovi¿as en tiu historia punkto, en kiu decidi¿is la sorto de Germanujo, de E¿ropo kaj de la mondo en la 1930-aj jaroj, en la momento, en kiu la politiko de la germanaj komunistoj estis decida por la ebleco bari ä malfermi la vojon al la fäismo. La lastaj du tekstoj, post la enpotenci¿o de la hitleranoj, montras, nun en la alveninta katastrofo, la amaran pravecon de la antäaj avertoj kaj proponoj. La fatala decido pritrakti la socialdemokratan partion kiel socialfäisman kaj deklari ¿in la unua malamiko, decido trudita de la Komunista…mehr

Produktbeschreibung
Postparolo de la tradukinto Tiuj ¿i unuaj tri tekstoj trovi¿as en tiu historia punkto, en kiu decidi¿is la sorto de Germanujo, de E¿ropo kaj de la mondo en la 1930-aj jaroj, en la momento, en kiu la politiko de la germanaj komunistoj estis decida por la ebleco bari ä malfermi la vojon al la fäismo. La lastaj du tekstoj, post la enpotenci¿o de la hitleranoj, montras, nun en la alveninta katastrofo, la amaran pravecon de la antäaj avertoj kaj proponoj. La fatala decido pritrakti la socialdemokratan partion kiel socialfäisman kaj deklari ¿in la unua malamiko, decido trudita de la Komunista Internacio dominata de Stalino, sed akceptita de la germana komunista partio, siavice gvidata de stalinistoj, efektive faciligis la enpotenci¿on de la fäistoj kaj pere de ili la Duan Mondmiliton kun ¿iaj teruräoj. Sed ekzistis komunistoj kiuj solidare kritikis tiun fatalan kurson kaj faris koherajn proponojn de alternativa politiko, kies realigo ja povintus bari la vojon al la fäistoj. La du tekstoj de Leo Trocko en tiu ¿i libreto estas ekzemploj de tio. Sed, ¿ar la decidantaj stalinistoj anatemis Trockon kaj la maldekstran opozicion, al kiu li apartenis, liaj avertoj kaj liaj proponoj e¿ ne estis ädataj kaj e¿ hodiä, pro la däre efikanta anatemo, inter la vicoj de la t.n. „ortodoksa" komunismo, estas ne konataj, ¿ar sisteme ignorataj. Nuntempe, ¿efe en Ruslando, sed ne nur tie, la nostalgiuloj de Stalino pentras tiun ¿i homon kiel la gloran venkinton super la fäismo, kompreneble sen mencii ä e¿ sen scii, ke la politiko de Stalino kaj de liaj obeemaj adeptoj en Germanujo grave kontribuis al la venko de la fäismo en tiu centre¿ropa lando kaj per tio al ties agreso al Sovetunio, konträ kiu la sovetiaj popoloj devis defendi sin en katastrofe detrua kaj mortiga milito. La aperigo nialingve de tiuj tekstoj celas kontribui al la disvastigo de la historia vero pri tiuj decidaj jaroj kaj krome al kompreno de la fatala principo de la stalinisme interpretata „demokratia centralismo" de la komunistaj partioj kaj de sociaj organizäoj, trafe priskribata de Trocko kaj kiu lastanalize kondukis ankä al la pereo de Soventunio kaj de la „realsocialismaj" ¿tatoj en la 1990-aj jaroj. Havano, oktobre de 2016, Vilhelmo Lutermano