20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Zagadnienie skomplikowanego wytwarzania powierzchni przy u¿yciu narz¿dzi profilowanych, a tak¿e obrabiarek CNC jest przedmiotem troski mi¿dzynarodowych zespo¿ów badawczych. Obecnie opracowywane s¿ specjalne metody CAD/CAM/CAE o szerokich zastosowaniach w in¿ynierii produkcji. Stosowane s¿ g¿ównie analityczne metody projektowania, ale coraz cz¿¿ciej coraz cz¿¿ciej si¿gaj¿ po metody graficzne. Obecne podej¿cia w dziedzinie narz¿dzi skrawaj¿cych do kompleksowego wytwarzania powierzchni däy rozwi¿zania w zakresie oklejania powierzchni w oparciu o twierdzenia podstawowe lub uzupe¿niaj¿ce. W obu…mehr

Produktbeschreibung
Zagadnienie skomplikowanego wytwarzania powierzchni przy u¿yciu narz¿dzi profilowanych, a tak¿e obrabiarek CNC jest przedmiotem troski mi¿dzynarodowych zespo¿ów badawczych. Obecnie opracowywane s¿ specjalne metody CAD/CAM/CAE o szerokich zastosowaniach w in¿ynierii produkcji. Stosowane s¿ g¿ównie analityczne metody projektowania, ale coraz cz¿¿ciej coraz cz¿¿ciej si¿gaj¿ po metody graficzne. Obecne podej¿cia w dziedzinie narz¿dzi skrawaj¿cych do kompleksowego wytwarzania powierzchni däy rozwi¿zania w zakresie oklejania powierzchni w oparciu o twierdzenia podstawowe lub uzupe¿niaj¿ce. W obu przypadkach rozwi¿zania te oparte s¿ na metodach analitycznych, które, cho¿ rygorystyczne z matematycznego punktu widzenia, mog¿ by¿ mniej intuicyjne i mog¿ dawä wyniki trudne do zinterpretowania i zastosowania w technice.
Autorenporträt
Deseamos agradecer al señor profesor PhD Eng. Oancea Nicolae, quien con su característico buen humor y competencia alienta nuestra actividad. Los autores.