28,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Cel: Okre¿lenie stanu od¿ywienia dzieci w wieku poni¿ej 5 lat ucz¿szczaj¿cych do SILAIS Las Minas w gminie Rosita, RACCN, Nikaragua, 2019. Projekt metodologiczny: Przeprowadzono opisowe badanie przekrojowe, próba sk¿adäa si¿ z 355 dzieci w wieku poni¿ej 5 lat, które ucz¿szczäy do MINSA w gminie Rosita i do Silais Las Minas. Zastosowano ankiet¿ zawieraj¿c¿ zmienne zwi¿zane z charakterystyk¿ socjodemograficzn¿, stanem od¿ywienia i rodzajami niedo¿ywienia.Wyniki: G¿ówne cechy socjodemograficzne wyst¿puj¿ce w badanej populacji to kobiety 55%. Stan od¿ywienia 66% pacjentów by¿ prawid¿owy, 5% miäo…mehr

Produktbeschreibung
Cel: Okre¿lenie stanu od¿ywienia dzieci w wieku poni¿ej 5 lat ucz¿szczaj¿cych do SILAIS Las Minas w gminie Rosita, RACCN, Nikaragua, 2019. Projekt metodologiczny: Przeprowadzono opisowe badanie przekrojowe, próba sk¿adäa si¿ z 355 dzieci w wieku poni¿ej 5 lat, które ucz¿szczäy do MINSA w gminie Rosita i do Silais Las Minas. Zastosowano ankiet¿ zawieraj¿c¿ zmienne zwi¿zane z charakterystyk¿ socjodemograficzn¿, stanem od¿ywienia i rodzajami niedo¿ywienia.Wyniki: G¿ówne cechy socjodemograficzne wyst¿puj¿ce w badanej populacji to kobiety 55%. Stan od¿ywienia 66% pacjentów by¿ prawid¿owy, 5% miäo umiarkowanie ostre problemy, a 3% ci¿¿kie. W odniesieniu do przewlek¿ego niedo¿ywienia, 15% dzieci miäo przewlek¿e niedo¿ywienie, a 5% dzieci miäo globalne niedo¿ywienie. Trzydzie¿ci siedem procent dzieci w badaniu miä jaki¿ rodzaj niedo¿ywienia albo przez nadmiar lub deficyt.
Autorenporträt
Ik ben een persoon die zich aan elke situatie kan aanpassen, dus ik innoveer graag voortdurend om waarde aan dingen te geven, plus ik wijk nooit af van het doel, ik leef graag dag na dag en geef het beste van mezelf aan andere mensen en de natuur.