42,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
21 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Proweden analiz suschestwuüschej normatiwno-prawowoj bazy i institucional'noj infrastruktury Respubliki Belarus', primenimyh k woprosam regulirowaniq w oblasti smqgcheniq wozdejstwiq na klimat i adaptacii otraslej äkonomiki k izmeneniqm klimata; rassmotreny osnownye prawowye mehanizmy snizheniq antropogennogo wozdejstwiq na klimat, a takzhe osnownye mery snizheniq antropogennogo wozdejstwiq na klimat: mery äkonomicheskogo stimulirowaniq, mehanizmy rynochnogo regulirowaniq, formy gosudarstwennoj podderzhki; sformulirowany osnownye polozheniq i principy normirowaniq w oblasti wybrosow i…mehr

Produktbeschreibung
Proweden analiz suschestwuüschej normatiwno-prawowoj bazy i institucional'noj infrastruktury Respubliki Belarus', primenimyh k woprosam regulirowaniq w oblasti smqgcheniq wozdejstwiq na klimat i adaptacii otraslej äkonomiki k izmeneniqm klimata; rassmotreny osnownye prawowye mehanizmy snizheniq antropogennogo wozdejstwiq na klimat, a takzhe osnownye mery snizheniq antropogennogo wozdejstwiq na klimat: mery äkonomicheskogo stimulirowaniq, mehanizmy rynochnogo regulirowaniq, formy gosudarstwennoj podderzhki; sformulirowany osnownye polozheniq i principy normirowaniq w oblasti wybrosow i pogloscheniq parnikowyh gazow, a takzhe razrabotany principy komplexnyh social'no-äkonomicheskih mehanizmow snizheniq uqzwimosti i powysheniq adaptacionnoj sposobnosti razlichnyh otraslej äkonomiki k klimaticheskim izmeneniqm, wklüchaq sistemu strahowyh i special'nyh kompensacionnyh fondow; opredelena kompetenciq gosudarstwennyh organow, osuschestwlqüschih gosudarstwennoe uprawlenie i kontrol' w oblasti izmeneniq klimata; podgotowleny predlozheniq po formirowaniü prawowogo i äkonomicheskogo mehanizmow smqgcheniq posledstwij izmeneniq klimata w Respublike Belarus'.
Autorenporträt
mladshij nauchnyj sotrudnik Centra mezhdunarodnyh äkologicheskihkonwencij i soglashenij Respublikanskogo nauchno-issledowatel'skogounitarnogo predpriqtiq "Bel NIC "Jekologiq", aspirantka kafedryteorii i istorii prawa BGJeU. zanimaetsq issledowaniqmi w oblastigarmonizacii äkologicheskogo zakonodatel'stwa na mezhdunarodnom urowne