19,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Celem tych badä jest zbadanie przekonä Ghäczyków dotycz¿cych przekonä o czarnoksi¿stwie i jego wp¿ywie na spo¿ecze¿stwo Ghany. Ostatnie wzloty ko¿cio¿ów w narodzie wydaj¿ si¿ potwierdzä filozofi¿ naszej tradycyjnej religii, która jest tak bardzo zwi¿zana z kwestiami czarów. Przekonania i mity dotycz¿ce czarów s¿ tak ogromne, ¿e wp¿yn¿¿y negatywnie na spo¿ecze¿stwo Ghany. Stosunek spo¿ecze¿stwa do pracy, relacji mi¿dzyludzkich, edukacji, dost¿pu do opieki zdrowotnej, nierówno¿ci p¿ci i innych s¿ powänie dotkni¿te. Istnieje zatem potrzeba rozwini¿cia holistycznego i biblijnego podej¿cia, aby zrozumie¿, kim jest czarownica i jakie s¿ jej dziäania. …mehr

Produktbeschreibung
Celem tych badä jest zbadanie przekonä Ghäczyków dotycz¿cych przekonä o czarnoksi¿stwie i jego wp¿ywie na spo¿ecze¿stwo Ghany. Ostatnie wzloty ko¿cio¿ów w narodzie wydaj¿ si¿ potwierdzä filozofi¿ naszej tradycyjnej religii, która jest tak bardzo zwi¿zana z kwestiami czarów. Przekonania i mity dotycz¿ce czarów s¿ tak ogromne, ¿e wp¿yn¿¿y negatywnie na spo¿ecze¿stwo Ghany. Stosunek spo¿ecze¿stwa do pracy, relacji mi¿dzyludzkich, edukacji, dost¿pu do opieki zdrowotnej, nierówno¿ci p¿ci i innych s¿ powänie dotkni¿te. Istnieje zatem potrzeba rozwini¿cia holistycznego i biblijnego podej¿cia, aby zrozumie¿, kim jest czarownica i jakie s¿ jej dziäania.
Autorenporträt
Kwasi Atta Agyapong es un ministro de la iglesia de Pentecostés en Ghana. Tiene una licenciatura en teología y una maestría en estudios pentecostales de la Universidad de Pentecostés de Ghana.