52,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
26 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Awtorom razwity i sformulirowany teoreticheskie osnowy sbalansirowannosti zanqtosti na rynke truda na makro-, mezo- i mikrourowne. Vyqwleny i oceneny nesootwetstwiq mezhdu sprosom i predlozheniem na rynke truda w transformacionnoj äkonomike na razlichnyh urownqh äkonomicheskoj sistemy. Sformulirowan metodologicheskij instrumentarij planirowaniq trudowyh resursow. Predlozhena awtorskaq optimizacionnaq model' sbalansirowannosti professional'no-kwalifikacionnoj struktury predlozheniq trudowyh resursow i sprosa na regional'nom rynke truda. Predstawlena awtorskaq koncepciq programmy soglasowaniq…mehr

Produktbeschreibung
Awtorom razwity i sformulirowany teoreticheskie osnowy sbalansirowannosti zanqtosti na rynke truda na makro-, mezo- i mikrourowne. Vyqwleny i oceneny nesootwetstwiq mezhdu sprosom i predlozheniem na rynke truda w transformacionnoj äkonomike na razlichnyh urownqh äkonomicheskoj sistemy. Sformulirowan metodologicheskij instrumentarij planirowaniq trudowyh resursow. Predlozhena awtorskaq optimizacionnaq model' sbalansirowannosti professional'no-kwalifikacionnoj struktury predlozheniq trudowyh resursow i sprosa na regional'nom rynke truda. Predstawlena awtorskaq koncepciq programmy soglasowaniq sistemy wysshego, srednego special'nogo obrazowaniq i zanqtosti na rynke truda.
Autorenporträt
Zen'kowa Inga Vladimirowna, 22 aprelq 1977 goda rozhdeniq, kandidat äkonomicheskih nauk, docent, zaweduüschij kafedroj äkonomicheskoj teorii.Nauchnaq special'nost' 08.00.01 ¿ äkonomicheskaq teoriq.Tematika nauchnogo naprawleniq: Vliqnie ustojchiwogo razwitiq rynka truda na konkurentosposobnost' nacional'noj äkonomiki.