41,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
21 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Praca przedstawia ko¿cowy projekt in¿ynierskiego studium dwumianowego w mi¿dzynarodowym koncernie dziäaj¿cym w bran¿y motoryzacyjnej "LEAR corporation". Przedmiotem naszego projektu jest: - Wykrywanie anomalii, które wp¿ywaj¿ na wydajno¿¿ pracy i jako¿¿ produktu. - Poszukaj przyczyn u¿ywaj¿c narz¿dzi jako¿ciowych (Ishikawa, Pareto, 5why.etc). - Propozycje rozwi¿zä: nowy system jako¿ci (samokontrola, dzienny system zarz¿dzania jako¿ci¿). - Sprawd¿ i zweryfikuj skuteczno¿¿ wprowadzonych systemów.

Produktbeschreibung
Praca przedstawia ko¿cowy projekt in¿ynierskiego studium dwumianowego w mi¿dzynarodowym koncernie dziäaj¿cym w bran¿y motoryzacyjnej "LEAR corporation". Przedmiotem naszego projektu jest: - Wykrywanie anomalii, które wp¿ywaj¿ na wydajno¿¿ pracy i jako¿¿ produktu. - Poszukaj przyczyn u¿ywaj¿c narz¿dzi jako¿ciowych (Ishikawa, Pareto, 5why.etc). - Propozycje rozwi¿zä: nowy system jako¿ci (samokontrola, dzienny system zarz¿dzania jako¿ci¿). - Sprawd¿ i zweryfikuj skuteczno¿¿ wprowadzonych systemów.
Autorenporträt
Bibliografie: Imane HAJJOUT: Doctor-Engineer in mechanica, Dounia RHARRABTI: Ingenieur in berekeningen.