54,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
27 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V monografii na materiale nemeckoqzychnoj literatury issleduetsq nowejshij roman w situacii smeny kul'turnyh paradigm poslednej treti HH weka. Osweschaütsq woprosy, swqzannye s central'noj problematikoj nowejshego romana ¿ problemoj suschestwowaniq «rasscheplennogo sub#ekta», problemoj identichnosti lichnosti, problemoj razrabotki osnownyh cennostnyh kategorij chelowecheskogo bytiq, problemoj awtonomizacii lichnosti. Obstoqtel'no otslezhiwaetsq obschehudozhestwennaq zakonomernost' w literature konca HH weka, obnaruzhiwaüschaq sebq w realizacii dwuh magistral'nyh hudozhestwennyh strategij ¿…mehr

Produktbeschreibung
V monografii na materiale nemeckoqzychnoj literatury issleduetsq nowejshij roman w situacii smeny kul'turnyh paradigm poslednej treti HH weka. Osweschaütsq woprosy, swqzannye s central'noj problematikoj nowejshego romana ¿ problemoj suschestwowaniq «rasscheplennogo sub#ekta», problemoj identichnosti lichnosti, problemoj razrabotki osnownyh cennostnyh kategorij chelowecheskogo bytiq, problemoj awtonomizacii lichnosti. Obstoqtel'no otslezhiwaetsq obschehudozhestwennaq zakonomernost' w literature konca HH weka, obnaruzhiwaüschaq sebq w realizacii dwuh magistral'nyh hudozhestwennyh strategij ¿ demifologizacii i remifologizacii. Vyqwlqütsq raznye tipy igraizirowannogo soznaniq w sowremennoj kul'ture i osobye mehanizmy identifikacii lichnosti, polozhennye w osnowu tipologii romannogo geroq ¿ arhiwist, kollekcioner, nomad, wuajerist, nowyj genij. Rassmatriwaetsq nowyj tip hudozhnika ¿ «mifoborec», «nowyj arhiwist», «nowyj rasskazchik». Opisywaütsq nowye romannye formy ¿ «kul'turnyj katalog», romany, «rozhdennye iz duha detektiwa», sowremennye wersii romana puteshestwiq, romana wospitaniq, postmodernistskaq wersiq romana o genial'nom hudozhnike.
Autorenporträt
Kuchumowa Galina Vasil'ewna, doktor filologicheskih nauk, SamarskijGosudarstwennyj Uniwersitet. 1979 ¿ diplom filologa-germanista. 1997 ¿kandidatskaq dissertaciq «Pozdnqq proza K.M. Vilanda: problematika ipoätika ego romanow». 2010 ¿ doktorskaq dissertaciq «Roman w sistemekul'turnyh paradigm (na materiale nemeckoqzychnogo romana 1980-2000gg.)».