19,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Badania te proponuj¿ analiz¿ (wiedz¿c, ¿e jest ona embrionalna) dotycz¿c¿ zmiany strategicznej osi politycznej lewicy latynoamerykäskiej, która po upadku socjalizmu w Zwi¿zku Radzieckim i Europie Wschodniej stawia pod znakiem zapytania ide¿ socjalizmu jako alternatywy dla status quo kapitalizmu. Niniejsza praca jest uzasadniona faktem, ¿e potrzebne s¿ pog¿¿bione badania dotycz¿ce strategicznej zmiany lewicy na kontynencie. Metodologia zastosowana w instrumentalizacji badä by¿a historyczn¿ metod¿ porównawcz¿ przyjmuj¿c¿ Ameryk¿ ¿aci¿sk¿ jako specyficzny region i dziäanie lewicy wpisane w jej…mehr

Produktbeschreibung
Badania te proponuj¿ analiz¿ (wiedz¿c, ¿e jest ona embrionalna) dotycz¿c¿ zmiany strategicznej osi politycznej lewicy latynoamerykäskiej, która po upadku socjalizmu w Zwi¿zku Radzieckim i Europie Wschodniej stawia pod znakiem zapytania ide¿ socjalizmu jako alternatywy dla status quo kapitalizmu. Niniejsza praca jest uzasadniona faktem, ¿e potrzebne s¿ pog¿¿bione badania dotycz¿ce strategicznej zmiany lewicy na kontynencie. Metodologia zastosowana w instrumentalizacji badä by¿a historyczn¿ metod¿ porównawcz¿ przyjmuj¿c¿ Ameryk¿ ¿aci¿sk¿ jako specyficzny region i dziäanie lewicy wpisane w jej kontekst spo¿eczny, polityczny, ekonomiczny i kulturowy. Analizuj¿c poza instancjami rz¿dowymi, sieci spo¿eczne i polityczne, które redefiniowäy scenariusz polityczny regionu. Zwrócenie uwagi na bohaterstwo demokratycznej lewicy w tym nowym scenariuszu politycznym. G¿ówne tematy lewicy - walka z nierówno¿ciami, krytyka modelu neoliberalnego. Wchodz¿c w kontekst boliwijski i wenezuelski; krytycznie, aby zrozumie¿ z¿o¿one wydarzenia w regionie, który zawsze cierpiä z powodu zewn¿trznych - czasem wyränych lub ukrytych - ataków pochodz¿cych z USA.
Autorenporträt
Graduado en Ciencias Sociales en la UFRRJ.Master en Ciencias Sociales por la UFRRJ.Estudiante de doctorado en Ciencias Políticas en la UNICAMP.