37,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Nauka technik survivalowych na ¿onie natury to aktywno¿¿, która cieszy si¿ obecnie du¿¿ popularno¿ci¿ ze wzgl¿du na jej medialno¿¿. Nasza zurbanizowana i uprzemys¿owiona populacja ucieka si¿ do dziää na ¿onie natury, aby z¿agodzi¿ fizyczne i psychiczne konsekwencje naszego ewolucyjnego dysonansu. Dlatego w edukacji, formalnej, nieformalnej i pozaformalnej, survival jest wykorzystywany jako ¿rodek edukacyjny w dzieci¿stwie i m¿odo¿ci. Jednak niewielu edukatorów i ekspertów podchodzi do tego tematu z technicznie rygorystycznego i pedagogicznie odpowiedniego punktu widzenia.W niniejszym…mehr

Produktbeschreibung
Nauka technik survivalowych na ¿onie natury to aktywno¿¿, która cieszy si¿ obecnie du¿¿ popularno¿ci¿ ze wzgl¿du na jej medialno¿¿. Nasza zurbanizowana i uprzemys¿owiona populacja ucieka si¿ do dziää na ¿onie natury, aby z¿agodzi¿ fizyczne i psychiczne konsekwencje naszego ewolucyjnego dysonansu. Dlatego w edukacji, formalnej, nieformalnej i pozaformalnej, survival jest wykorzystywany jako ¿rodek edukacyjny w dzieci¿stwie i m¿odo¿ci. Jednak niewielu edukatorów i ekspertów podchodzi do tego tematu z technicznie rygorystycznego i pedagogicznie odpowiedniego punktu widzenia.W niniejszym dokumencie dokonano przegl¿du systematycznego w celu przeanalizowania tekstów naukowych, które dotycz¿ wykorzystania technik survivalowych podczas edukacji dzieci i m¿odzie¿y.Jako ko¿cowy wk¿ad, niektóre techniczne i metodologiczne wskazówki s¿ okre¿lone w celu wspierania edukatorów w w¿¿czaniu technik przetrwania do ich tre¿ci edukacyjnych.
Autorenporträt
Rubén Colmenero Mir: Máster en técnicas de supervivencia en la naturaleza (UGR), grado en CCAFyD, diplomatura en magisterio: EF (UAM).Investigador en torno a la aplicación educativa de la supervivencia en el ámbito formal y no formal.En la actualidad imparte formación académica y profesional, divulgando el enfoque educativo de la supervivencia.