34,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Prostranstwo, kak i wremq, igraet weduschuü rol' ne tol'ko w lingwistike i drugih naukah, no i w powsednewnoj zhizni kazhdogo cheloweka. Dannaq monografiq rassmatriwaet problemy, swqzannye s predstawleniqmi o prostranstwe, otrazhennymi w razlichnyh qzykah,s tochki zreniq treh razlichnyh podhodow, aktual'nyh w sowremennom qzykoznanii. V perwoj glawe izuchaetsq rol' prostranstwa w postroenii qzykowoj kartiny mira. Opisywaütsq raznye tipy konceptualizacii prostranstwennyh otnoshenij, a takzhe parametrizacii prostranstwa. Vtoraq glawa rassmatriwaet prostranstwennye otnosheniq s pozicij teorii…mehr

Produktbeschreibung
Prostranstwo, kak i wremq, igraet weduschuü rol' ne tol'ko w lingwistike i drugih naukah, no i w powsednewnoj zhizni kazhdogo cheloweka. Dannaq monografiq rassmatriwaet problemy, swqzannye s predstawleniqmi o prostranstwe, otrazhennymi w razlichnyh qzykah,s tochki zreniq treh razlichnyh podhodow, aktual'nyh w sowremennom qzykoznanii. V perwoj glawe izuchaetsq rol' prostranstwa w postroenii qzykowoj kartiny mira. Opisywaütsq raznye tipy konceptualizacii prostranstwennyh otnoshenij, a takzhe parametrizacii prostranstwa. Vtoraq glawa rassmatriwaet prostranstwennye otnosheniq s pozicij teorii dejxisa. Analiziruütsq otdel'nye slowa i klassy slow, srawniwaetsq stepen' proqwleniq dejkticheskogo komponenta. Tret'q glawa poswqschena rassmotreniü prostranstwennogo perenosa nominacii. Proslezhiwaetsq äwolüciq ucheniq o metafore w ramkah koncepta «Prostranstwo». Osobyj akcent delaetsq na teoriü konceptual'noj metafory i bolee nowogo podhoda, poluchiwshego nazwanie «teoriq smesheniq». V zaklüchenii priwedeny osnownye wywody. Kniga adresowana lingwistam, issleduüschim prostranstwennye otnosheniq.
Autorenporträt
Mel'nik Ol'ga Gennad'ewna, kandidat filologicheskih nauk, docent kafedry inostrannyh qzykow, JuFU g. Taganrog. V krug nauchnyh interesow whodqt funkcional'naq grammatika, prostranstwennaq lingwistika, teoriq metafory.