27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

WPROWADZENIE Niniejsza praca naukowa skierowana jest do studentów krajowych uczelni wy¿szych jako szczególna i punktowa forma dla nauk ¿cis¿ych i in¿ynierskich. Pocz¿wszy od potrzeby refleksji, ¿e jak to jest w przypadku Uniwersytetu, który znajduje si¿ w pó¿nocnej cz¿¿ci Peru, jest wi¿cej ni¿ 50% studentów uzyskä kwalifikacje poni¿ej dziesi¿ciu z dwudziestu, w do¿wiadczeniu programowym fizyki, zgodnie z jednostk¿ rozwoju, oceny i utrzymania systemów informacyjnych Narodowego Uniwersytetu Santa (UDEMSI, Cred et al., n.d. - 2013). Z poprzedniego akapitu, znaczenie rozwi¿zania tej…mehr

Produktbeschreibung
WPROWADZENIE Niniejsza praca naukowa skierowana jest do studentów krajowych uczelni wy¿szych jako szczególna i punktowa forma dla nauk ¿cis¿ych i in¿ynierskich. Pocz¿wszy od potrzeby refleksji, ¿e jak to jest w przypadku Uniwersytetu, który znajduje si¿ w pó¿nocnej cz¿¿ci Peru, jest wi¿cej ni¿ 50% studentów uzyskä kwalifikacje poni¿ej dziesi¿ciu z dwudziestu, w do¿wiadczeniu programowym fizyki, zgodnie z jednostk¿ rozwoju, oceny i utrzymania systemów informacyjnych Narodowego Uniwersytetu Santa (UDEMSI, Cred et al., n.d. - 2013). Z poprzedniego akapitu, znaczenie rozwi¿zania tej problematycznej sytuacji jest uratowany, co pozwala zaproponowä wdro¿enie i rozwój nowych metodologii nauczania-uczenia si¿, st¿d kompetentnych studentów do pracy, która b¿dzie rozwijä umiej¿tno¿ci i zdolno¿ci uczenia si¿ przez kompetencje do osi¿gni¿cia produktów, regulowane przez nauczyciela akademickiego, zw¿aszcza tych, którzy s¿ odpowiedzialni za program nauczania do¿wiadczenie, wi¿c zostanie osi¿gni¿ty w celu poprawy wysokiej liczby studentów nieudanych.
Autorenporträt
Lic. en física egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, bachiller en ciencias físicas y matemáticas, con una maestría en docencia universitaria e investigación pedagógica, actualmente estoy en el último ciclo de doctorado en educación superior universitaria.