36,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W kilku rozdziäach autor przedstawia przegl¿d uzbrojenia w Europie i tym samym odpowiada na wiele pytä zwi¿zanych z poj¿ciem uzbrojenia.W pierwszym rozdziale omówiono poj¿cia: uzbrojenie, gospodarka zbrojeniowa i towary podwójnego zastosowania. W rozdziale drugim zawarto odpowiedzi na pytania dotycz¿ce prawnych aspektów zamówie¿ publicznych w dziedzinie obronno¿ci w UE. W rozdziale trzecim autor przedstawia znaczenie przemys¿u obronnego z perspektywy historycznej, a tak¿e odpowiada na pytania zwi¿zane ze znaczeniem przemys¿u obronnego dla post¿pu technologicznego.Obszerny rozdziä czwarty przedstawia przemys¿ obronny krajów europejskich, w tym Rosji.…mehr

Produktbeschreibung
W kilku rozdziäach autor przedstawia przegl¿d uzbrojenia w Europie i tym samym odpowiada na wiele pytä zwi¿zanych z poj¿ciem uzbrojenia.W pierwszym rozdziale omówiono poj¿cia: uzbrojenie, gospodarka zbrojeniowa i towary podwójnego zastosowania. W rozdziale drugim zawarto odpowiedzi na pytania dotycz¿ce prawnych aspektów zamówie¿ publicznych w dziedzinie obronno¿ci w UE. W rozdziale trzecim autor przedstawia znaczenie przemys¿u obronnego z perspektywy historycznej, a tak¿e odpowiada na pytania zwi¿zane ze znaczeniem przemys¿u obronnego dla post¿pu technologicznego.Obszerny rozdziä czwarty przedstawia przemys¿ obronny krajów europejskich, w tym Rosji.
Autorenporträt
El General de Brigada Hon. Univ. Prof. Dr. Harald Pöcher se graduó en la academia militar. Es Jefe de Departamento en el Ministerio de Defensa en Viena. Estudió economía en la Universidad de Viena y se habilitó en la Universidad Militar Húngara de Budapest en ciencias militares y economía de la defensa.