49,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
25 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Celem studiów by¿o ustalenie, z perspektywy nauczycieli, efektywno¿ci paneli tematycznych historii jako innowacji dla rozwoju zawodowego. W szczególno¿ci badanie koncentrowäo si¿ na uzyskaniu wgl¿du w to, jak nauczyciele rozumiej¿ panele tematyczne historii i ich rol¿, w skuteczno¿¿ dziää, w które nauczyciele angäuj¿ si¿ podczas swoich spotkä oraz w to, czy panele tematyczne historii s¿ skutecznym narz¿dziem ksztäcenia nauczycieli. Badanie koncentrowäo si¿ równie¿ na wyzwaniach stoj¿cych przed osobami zaangäowanymi w tworzenie paneli tematycznych historii oraz na tym, w jaki sposób mo¿na je…mehr

Produktbeschreibung
Celem studiów by¿o ustalenie, z perspektywy nauczycieli, efektywno¿ci paneli tematycznych historii jako innowacji dla rozwoju zawodowego. W szczególno¿ci badanie koncentrowäo si¿ na uzyskaniu wgl¿du w to, jak nauczyciele rozumiej¿ panele tematyczne historii i ich rol¿, w skuteczno¿¿ dziää, w które nauczyciele angäuj¿ si¿ podczas swoich spotkä oraz w to, czy panele tematyczne historii s¿ skutecznym narz¿dziem ksztäcenia nauczycieli. Badanie koncentrowäo si¿ równie¿ na wyzwaniach stoj¿cych przed osobami zaangäowanymi w tworzenie paneli tematycznych historii oraz na tym, w jaki sposób mo¿na je ulepszy¿, aby stäy si¿ skutecznym narz¿dziem rozwoju zawodowego nauczycieli w Zimbabwe. Pomimo ich obietnic, debata na temat skuteczno¿ci paneli tematycznych jako innowacji w zakresie poprawy praktyk nauczania nauczycieli i osi¿gni¿¿ uczniów jest niejednoznaczna. Badanie to wnosi now¿ wiedz¿ do tej debaty na przyk¿adzie paneli tematycznych z historii.
Autorenporträt
Experienced Lecturer with a demonstrated history of working in the education management industry. Skilled in E-Learning, Staff Development, Educational Leadership, Teaching, and Higher Education. Strong education professional with a MPhil Curriculum Studies; BA Honours in History focused in Curriculum Studies and History from Gutu High School.