37,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

¿Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat¿ (barcha magistratura mutaxassisliklari uchun) o¿quv qo'llanmasida shu nomdagi fanning umumiy asoslari yoritilgan. Unda pedagogik jarayonni loyihalash, tälim hamda tarbiya texnologiyalarining mohiyati, o¿ziga xos jihatlari, shaxsga yo¿naltirilgan tälim turlari, interfaol metodlar va ularni tälim-tarbiya jarayonida qo'llash, tälim texnologiyalarining magistrlar o¿quv faoliyatini faollashtirishdagi ¿'rni masalalan xususida soz yuritilgan. Uslubiy qo'llanmada pedagog faoliyatida pedagogik texnologiyanmg muhim tarkibiy elementi bo¿lgan pedagogik…mehr

Produktbeschreibung
¿Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat¿ (barcha magistratura mutaxassisliklari uchun) o¿quv qo'llanmasida shu nomdagi fanning umumiy asoslari yoritilgan. Unda pedagogik jarayonni loyihalash, tälim hamda tarbiya texnologiyalarining mohiyati, o¿ziga xos jihatlari, shaxsga yo¿naltirilgan tälim turlari, interfaol metodlar va ularni tälim-tarbiya jarayonida qo'llash, tälim texnologiyalarining magistrlar o¿quv faoliyatini faollashtirishdagi ¿'rni masalalan xususida soz yuritilgan. Uslubiy qo'llanmada pedagog faoliyatida pedagogik texnologiyanmg muhim tarkibiy elementi bo¿lgan pedagogik mahorat asoslarining yoritilishiga e¿tibor qaratilgan Ushbu uslubiy qo¿llanmadan respublika oliy tälim muassasalarining barcha yo'nalishdagi magistratura, bakalavriat mutaxassisliklari bo¿yicha tahsil olayotgan talabalar, uzluksiz tälim tizimi xodimlari, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar va umuman pedagogik texnologiya asoslari bilan qiziquvchi shaxslar foydalanishlari mumkin.
Autorenporträt
  Xayitova Shaxnoza Daniyarovna 1987 yil 30 sentyabrda Samarqand viloyati Bulung¿ur tumanida tug¿ilgan va ilmiy tadqiqot ishi yuzasidan 40 dan ortiq ilmiy ishlar, 1 ta darslik, 1 ta öquv qöllanma, 1 ta metodik qöllanma, 2 ta uslubiy qöllanma, 1 ta monografiya, 3 ta elektron darsliklarga patent, 30 dan ortiq maqola va tezislar muallifidir.