49,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
25 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W obecnym ¿wiecie systemy szybkiego ruchu tranzytowego (RTS) maj¿ by¿ jednym z najszybszych ¿rodków transportu. Brak szybkich procedur decyzyjnych i kosztownych pok¿adowych aplikacji ratuj¿cych ¿ycie nie gwarantuje bezpiecze¿stwa podró¿uj¿cej spo¿eczno¿ci. Ponadto, w sytuacjach awaryjnych, wewn¿trznie okablowane systemy bezpiecze¿stwa kädego RTS nie zapobiegaj¿ drastycznej katastrofie i umo¿liwiaj¿ negatywny wp¿yw na wymagane niezawodne zmiany. Alternatyw¿ dla innych kosztownych technologii jest system bezprzewodowej sieci czujników (WSN), który zapewnia szybk¿ komunikacj¿ i kompaktowe …mehr

Produktbeschreibung
W obecnym ¿wiecie systemy szybkiego ruchu tranzytowego (RTS) maj¿ by¿ jednym z najszybszych ¿rodków transportu. Brak szybkich procedur decyzyjnych i kosztownych pok¿adowych aplikacji ratuj¿cych ¿ycie nie gwarantuje bezpiecze¿stwa podró¿uj¿cej spo¿eczno¿ci. Ponadto, w sytuacjach awaryjnych, wewn¿trznie okablowane systemy bezpiecze¿stwa kädego RTS nie zapobiegaj¿ drastycznej katastrofie i umo¿liwiaj¿ negatywny wp¿yw na wymagane niezawodne zmiany. Alternatyw¿ dla innych kosztownych technologii jest system bezprzewodowej sieci czujników (WSN), który zapewnia szybk¿ komunikacj¿ i kompaktowe rozwi¿zania dla RTS. Aby zmniejszy¿ liczb¿ przyczyn, zaprojektowanie takiej aplikacji sieciowej dla RTS zawsze wi¿¿e si¿ z du¿ymi problemami w zakresie odporno¿ci na awarie i czasowego dostarczania pakietów. W niniejszej ksi¿¿ce omówiono integracj¿ sieci WSN i unikalny schemat oparty na logice rozmytej, który optymalizuje czas reakcji na krytyczne zdarzenia w pok¿adowych aplikacjach RTS ratuj¿cych ¿ycie.
Autorenporträt
El Dr. Karthick Raghunath, K.M. ha recibido su doctorado en Ingeniería de la Información y la Comunicación en la Universidad Anna de Chennai. Actualmente, trabaja como profesor asociado y coordinador de I+D en el Departamento de Ciencias Informáticas e Ingeniería de MRIET, Secunderabad. Es miembro del consejo editorial de varias revistas de renombre.