35,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W naszej szczerej próbie skutecznego nauczania naszych uczniów nie ma czego¿ takiego jak z¿e nauczanie. Musimy jednak zrównowäy¿ nasze nauczanie z potrzebami i preferencjami uczniów. Oznacza to wprowadzenie wielu strategii, które równowä¿ preferencje stylów uczenia si¿ i kompetencje edukacyjne kursu. Ksi¿¿ka ta obejmuje teorie i koncepcje w edukacji, jak równie¿ wyniki mojej pracy doktorskiej, która doprowadzi¿a do opracowania ulepszonego projektu nauczania o nazwie FIER (Formu¿owanie, Wdräanie, Ocena i Przegl¿d/rewizja) oraz Pi¿ciostopniowy Pi¿ciocyklowy Model Nauczania. W ten sposób…mehr

Produktbeschreibung
W naszej szczerej próbie skutecznego nauczania naszych uczniów nie ma czego¿ takiego jak z¿e nauczanie. Musimy jednak zrównowäy¿ nasze nauczanie z potrzebami i preferencjami uczniów. Oznacza to wprowadzenie wielu strategii, które równowä¿ preferencje stylów uczenia si¿ i kompetencje edukacyjne kursu. Ksi¿¿ka ta obejmuje teorie i koncepcje w edukacji, jak równie¿ wyniki mojej pracy doktorskiej, która doprowadzi¿a do opracowania ulepszonego projektu nauczania o nazwie FIER (Formu¿owanie, Wdräanie, Ocena i Przegl¿d/rewizja) oraz Pi¿ciostopniowy Pi¿ciocyklowy Model Nauczania. W ten sposób niniejsza ksi¿¿ka pomo¿e Ci w opracowaniu efektów uczenia si¿ opartych na stylach uczenia si¿ (LSBO) oraz dziää skoncentrowanych na uczniach (LCA), jak równie¿ w opracowaniu planu nauczania opartego na stylach uczenia si¿ i koncepcji nauczania. Je¿li jeste¿ nauczycielem, administratorem, planist¿ lub projektantem programów nauczania, ta ksi¿¿ka jest dla Ciebie.
Autorenporträt
La Dra. Tabinas es tanto una química registrada como una educadora. Tiene un doctorado en educación con especialización en investigación y evaluación. Es columnista en Ciencia 2.0. En la actualidad, es Director de Programa del Colegio de Estudios de Posgrado (CGS) y jefe de la Oficina de Planificación de Planes de Estudio del Instituto Tecnológico Palompon (PIT), Leyte, Filipinas.