29,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W cäej historii kryminalistyka stomatologiczna odgrywäa istotn¿ rol¿. Jako lekarze stomatolodzy mo¿emy nadal odgrywä kluczow¿ rol¿, prowadz¿c wysokiej jako¿ci dokumentacj¿ kädego pacjenta. Odbywa si¿ to poprzez prowadzenie dokumentacji w sposób czytelny, dok¿adny i aktualny. Ponadto, gdy dentysta wykonuje badanie zewn¿trzustne i wewn¿trzustne, dokumentuj nieprawid¿owo¿ci, nawet siniaki lub ¿lady ugryzie¿. Informacje te b¿d¿ istotne dla dochodzenia w sprawie przest¿pstwa lub nadu¿ycia. Te stomatologów zainteresowanych pomoc¿ w identyfikacji szcz¿tków ludzkich, gdy katastrofa masowa wyst¿puje…mehr

Produktbeschreibung
W cäej historii kryminalistyka stomatologiczna odgrywäa istotn¿ rol¿. Jako lekarze stomatolodzy mo¿emy nadal odgrywä kluczow¿ rol¿, prowadz¿c wysokiej jako¿ci dokumentacj¿ kädego pacjenta. Odbywa si¿ to poprzez prowadzenie dokumentacji w sposób czytelny, dok¿adny i aktualny. Ponadto, gdy dentysta wykonuje badanie zewn¿trzustne i wewn¿trzustne, dokumentuj nieprawid¿owo¿ci, nawet siniaki lub ¿lady ugryzie¿. Informacje te b¿d¿ istotne dla dochodzenia w sprawie przest¿pstwa lub nadu¿ycia. Te stomatologów zainteresowanych pomoc¿ w identyfikacji szcz¿tków ludzkich, gdy katastrofa masowa wyst¿puje mo¿e to zrobi¿ albo na poziomie lokalnym, pästwowym lub federalnym. Dlatego wszyscy lekarze denty¿ci bior¿ udziä w taki czy inny sposób w stomatologii s¿dowej .
Autorenporträt
Dr Swati Pathak Étudiante de 3e année MDS Département de santé publique dentaire Institut des sciences dentaires Bareilly.