28,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Plan dziäania z Lagos (LPA) i Agenda 2063 stanowi¿ z pewno¿ci¿ dwie bardzo odr¿bne epoki w dynamice planowania rozwoju w Afryce; nie odzwierciedlaj¿ one jednak odwiecznej woli odbudowy Afryki. Sformu¿owanie wizji Afryki mi¿dzy tymi dwoma planami ma istotne znaczenie przekrojowe. Czy Agenda 2063 jest powieleniem LAP? Praca ta jest prób¿ uzyskania obiektywnej odpowiedzi na to pytanie w oparciu o analiz¿ leksykometryczn¿. Interesuj¿ca analiza leksykometryczna polega na tym, ¿e potrafi wydoby¿ z danego tekstu obfito¿¿ i leksykalne proporcje dyskursu, dekonstruuj¿c w ten sposób struktur¿ g¿¿bokiego…mehr

Produktbeschreibung
Plan dziäania z Lagos (LPA) i Agenda 2063 stanowi¿ z pewno¿ci¿ dwie bardzo odr¿bne epoki w dynamice planowania rozwoju w Afryce; nie odzwierciedlaj¿ one jednak odwiecznej woli odbudowy Afryki. Sformu¿owanie wizji Afryki mi¿dzy tymi dwoma planami ma istotne znaczenie przekrojowe. Czy Agenda 2063 jest powieleniem LAP? Praca ta jest prób¿ uzyskania obiektywnej odpowiedzi na to pytanie w oparciu o analiz¿ leksykometryczn¿. Interesuj¿ca analiza leksykometryczna polega na tym, ¿e potrafi wydoby¿ z danego tekstu obfito¿¿ i leksykalne proporcje dyskursu, dekonstruuj¿c w ten sposób struktur¿ g¿¿bokiego my¿lenia tkaniny tekstowej.Ta analiza przeprowadzona przy pomocy programu World List Expert pozwoli nam zrozumie¿, z leksykalnej obfito¿ci i proporcjonalnego stosunku s¿ów, wybory, preferencje, przekonania i my¿li, które wy¿aniaj¿ si¿ z korpusu wizji obu p¿aszczyzn.
Autorenporträt
Nacido el 28 de diciembre de 1987 en Ndoungué, NDOCK KONG Innocent es Consultor en Planificación Estratégica y Gestión Pública en PCG International (Ottawa) y Profesor Asociado en la Universidad Popular (Pesadena). Tiene un doctorado en administración pública y un máster en relaciones internacionales.