20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Wydajnö¿ oleju palmowego stale spada; jednym z g¿ównych powodów s¿ ¿mudne i ryzykowne metody zbioru. St¿d koniecznö¿ opracowania alternatywnej metody, która poprawi¿aby i usprawni¿a zbiór owoców palmy. Badanie to dotyczy¿o opracowania i oceny wydajnöci mechanicznego kombajnu do zbioru owoców palmy. Nast¿pnie porównano opracowany kombajn z dwoma innymi surowymi metodami zbioru owoców palmy.

Produktbeschreibung
Wydajnö¿ oleju palmowego stale spada; jednym z g¿ównych powodów s¿ ¿mudne i ryzykowne metody zbioru. St¿d koniecznö¿ opracowania alternatywnej metody, która poprawi¿aby i usprawni¿a zbiór owoców palmy. Badanie to dotyczy¿o opracowania i oceny wydajnöci mechanicznego kombajnu do zbioru owoców palmy. Nast¿pnie porównano opracowany kombajn z dwoma innymi surowymi metodami zbioru owoców palmy.
Autorenporträt
Licenciatura en Ingeniería "Ingeniería Mecánica" y Maestría en Ingeniería Agrícola (Energía y Maquinaria Agrícola).