19,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Cukrzyca jest jednym z najtrudniejszych problemów zdrowia publicznego w XXI wieku na cäym ¿wiecie. Jest chorob¿ przewlek¿¿, w której wysoki poziom cukru we krwi wyst¿puje wtedy, gdy trzustka nie wytwarza wystarczaj¿cej ilo¿ci insuliny lub gdy organizm nie mo¿e efektywnie wykorzystywä produkowanej przez siebie insuliny. Istniej¿ trzy kategorie cukrzycy: typ I, typ II i cukrzyca ci¿¿owa. Cukrzyca typu II jest najcz¿stsz¿ postaci¿ cukrzycy. Bardzo wäne jest, aby wiedzie¿ o poziomie ¿wiadomo¿ci choroby w danej populacji, która odgrywa istotn¿ rol¿ w przysz¿ym rozwoju, wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu chorobom.…mehr

Produktbeschreibung
Cukrzyca jest jednym z najtrudniejszych problemów zdrowia publicznego w XXI wieku na cäym ¿wiecie. Jest chorob¿ przewlek¿¿, w której wysoki poziom cukru we krwi wyst¿puje wtedy, gdy trzustka nie wytwarza wystarczaj¿cej ilo¿ci insuliny lub gdy organizm nie mo¿e efektywnie wykorzystywä produkowanej przez siebie insuliny. Istniej¿ trzy kategorie cukrzycy: typ I, typ II i cukrzyca ci¿¿owa. Cukrzyca typu II jest najcz¿stsz¿ postaci¿ cukrzycy. Bardzo wäne jest, aby wiedzie¿ o poziomie ¿wiadomo¿ci choroby w danej populacji, która odgrywa istotn¿ rol¿ w przysz¿ym rozwoju, wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu chorobom.
Autorenporträt
Yo mismo, el Dr. Gunjan tiene un interés clave en los estudios sobre el cáncer y el cáncer de mama es una de las principales causas de enfermedad en el bienestar de las mujeres. Por lo tanto, este proyecto se ha hecho bajo mi gran interés.