20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Problem zanieczyszczenia arszenikiem w Bangladeszu ma kolosaln¿ skal¿, a przyczyna problemu arszeniku jest naturalna, geologiczna. Szacuje si¿, ¿e 29 milionów ludzi w Bangladeszu jest naräonych na zanieczyszczenie arszenikiem przekraczaj¿ce 0,05 mg / l. Badania koncentruj¿ si¿ na zastosowaniu Systemu Informacji Geograficznej i Systemu Eksperckiego, który mo¿e by¿ skutecznym systemem oceny arsenu i ¿rodków ¿agodz¿cych. GIS ArcView zostä wykorzystany do stworzenia mapy w celu okre¿lenia wielko¿ci zanieczyszczenia w odniesieniu do obszaru i naräonej populacji dla badanego obszaru Chapai…mehr

Produktbeschreibung
Problem zanieczyszczenia arszenikiem w Bangladeszu ma kolosaln¿ skal¿, a przyczyna problemu arszeniku jest naturalna, geologiczna. Szacuje si¿, ¿e 29 milionów ludzi w Bangladeszu jest naräonych na zanieczyszczenie arszenikiem przekraczaj¿ce 0,05 mg / l. Badania koncentruj¿ si¿ na zastosowaniu Systemu Informacji Geograficznej i Systemu Eksperckiego, który mo¿e by¿ skutecznym systemem oceny arsenu i ¿rodków ¿agodz¿cych. GIS ArcView zostä wykorzystany do stworzenia mapy w celu okre¿lenia wielko¿ci zanieczyszczenia w odniesieniu do obszaru i naräonej populacji dla badanego obszaru Chapai Nawabganj. System Informacji Geograficznej z wbudowanymi bazami danych obejmuje tematy dotycz¿ce cech fizycznych, demografii i st¿¿e¿ arsenu w studniach próbnych obszaru dotkni¿tego arszenikiem w Chapai Nawabganj. System pomo¿e planistom i decydentom w dokonaniu oceny zakresu i skali problemu w oparciu o szacunkow¿ naräon¿ populacj¿ i stopie¿ zanieczyszczenia. Ponadto system ekspercki (Instant Traveling Expert Advice) umo¿liwi wybór mo¿liwych opcji i udzielenie rekomendacji na podstawie odpowiedzi u¿ytkownika.
Autorenporträt
El Dr. Shahriar Shams trabaja como profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Tecnológica Islámica (IUT), Bangladesh. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Manchester en 2008 y publicó varios artículos en revistas y conferencias internacionales relacionados con cuestiones ambientales.